Τύπος διαγράμματος Πίτα

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγός διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Πίτα

Ένα διάγραμμα πίτας απεικονίζει τιμές ως κυκλικούς τομείς ενός ολόκληρου κύκλου. Το μήκος του τόξου, ή η περιοχή κάθε τομέα, είναι ανάλογα της τιμής του.

Πίτα - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος απεικονίζει τομείς ως χρωματιστές περιοχές της συνολικής πίτας, για μια μόνο στήλη δεδομένων. Στο δημιουργημένο διάγραμμα, μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε οποιονδήποτε τομέα για να διαχωρίσετε αυτόν τον τομέα από την υπόλοιπη πίτα ή να το συνδέσετε ξανά σε αυτήν.

Ανατιναγμένη πίτα - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος απεικονίζει τους τομείς ήδη διαχωρισμένους. Στο δημιουργημένο διάγραμμα, μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε οποιονδήποτε τομέα για να το μετακινήστε ακτινικά από το κέντρο της πίτας.

Λουκουμάς - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος μπορεί να απεικονίσει πολλαπλές στήλες δεδομένων. Κάθε στήλη δεδομένων απεικονίζεται όπως ένα σχήμα λουκουμά με μια τρύπα στο κέντρο, όπου η επόμενη στήλη δεδομένων μπορεί να απεικονιστεί. Στο δημιουργημένο διάγραμμα, μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε έναν εξωτερικό τομέα για να το μετακινήσετε ακτινικά από το κέντρο του λουκουμά.

Ανατιναγμένος λουκουμάς - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος απεικονίζει τους εξωτερικούς τομείς ήδη διαχωρισμένους από τον υπόλοιπο λουκουμά. Στο δημιουργημένο διάγραμμα, μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε έναν εξωτερικό τομέα για να το μετακινήστε ακτινικά από το κέντρο του λουκουμά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!