Τύπος διαγράμματος Ιστός

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγός διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Ιστός

Ένα Ιστόγραμμα απεικονίζει τις τιμές δεδομένων ως σημεία ενωμένα με μερικές γραμμές, σε ένα πλέγμα που μοιάζει με ιστό αράχνης ή οθόνη ραντάρ.

Για κάθε γραμμή δεδομένων διαγράμματος, προβάλλεται ένα ακτινικό σχήμα στο οποίο σχεδιάζονται τα δεδομένα. Όλες οι τιμές δεδομένων προβάλλονται με την ίδια κλίμακα, έτσι ώστε όλες οι τιμές δεδομένων να έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!