Τύπος διαγράμματος Γραμμή

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγός διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Γραμμή

Ένα διάγραμμα γραμμής απεικονίζει τιμές ως σημεία στον άξονα y. Ο άξονας x απεικονίζει κατηγορίες. Οι τιμές y κάθε σειρά δεδομένων μπορούν να ενωθούν με μια γραμμή.

Μόνο σημεία - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος σχεδιάζει μόνο σημεία.

Σημεία και γραμμές - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος σχεδιάζει σημεία και ενώνει τα σημεία της ίδιας σειράς δεδομένων με μια γραμμή.

Μόνο γραμμές - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος σχεδιάζει μόνο γραμμές.

Γραμμές 3Δ - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος ενώνει σημεία της ίδιας σειράς δεδομένων με μια γραμμή 3Δ.

Επισημάνετε τη σειρά Στοίβα για να τακτοποιήσετε τα σημεία των τιμών y συσσωρευτικά το ένα επάνω στο άλλο. Οι τιμές y δεν αντιπροσωπεύουν πλέον απόλυτες τιμές, εκτός από την πρώτη στήλη που σχεδιάζεται στο κάτω μέρος των σημείων που βρίσκονται στη στοίβα. Εάν επιλέξετε Ποσοστό, οι τιμές y κλιμακώνονται ως ποσοστό του συνόλου της κατηγορίας.

Επιλέξτε τον τύπο γραμμής από την πτυσσόμενη λίστα για την επιλογή τρόπου σύνδεσης. Μπορείτε να επιλέξετε είτε ευθείες γραμμές, ομαλές γραμμές για να σχεδιάσετε καμπύλες μέσα από τα σημεία ή βηματικές γραμμές για να σχεδιάσετε γραμμές σε βήματα από σημείο σε σημείο. Πατήστε Ιδιότητες για την αλλαγή των ιδιοτήτων για τις ομαλές ή βηματικές γραμμές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!