Τύπος διαγράμματος Στήλη και Γραμμή

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγός διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Στήλη και Γραμμή

Ένα διάγραμμα Στήλης και Γραμμής είναι συνδυασμός ενός διαγράμματος Στήλη με ένα διάγραμμα Γραμμή.

Επιλέξτε μια από τις παραλλαγές

Μπορείτε να εισάγετε έναν δευτερεύοντα άξονα-y επιλέγοντας Εισαγωγή - Άξονες αφού ολοκληρώσετε τον οδηγό.

Για να προσδιορίσετε μια περιοχή δεδομένων

Οι πιο αριστερές στήλες (ή οι πιο πάνω γραμμές) της επιλεγμένης περιοχής δεδομένων παρέχουν τα δεδομένα που απεικονίζονται ως αντικείμενα στηλών. Οι άλλες στήλες ή γραμμές της περιοχής δεδομένων παρέχουν τα δεδομένα για τα αντικείμενα Γραμμών. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτόν τον ορισμό στο παράθυρο διαλόγου Σειρές δεδομένων.

  1. Επιλέξτε την περιοχή δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ σε μια από τις επιλογές για σειρές δεδομένων σε γραμμές ή σε στήλες.

  3. Ελέγξτε αν η περιοχή δεδομένων έχει ετικέτες στην πρώτη γραμμή ή στην πρώτη στήλη ή και στις δυο.

Οργάνωση σειρών δεδομένων

Στο πεδίο λίστας Σειρές δεδομένων μπορείτε να δείτε μια λίστα όλων των σειρών δεδομένων στο τρέχον διάγραμμα.

Οι σειρές δεδομένων στήλης είναι τοποθετημένες στην κορυφή της λίστας, οι σειρές δεδομένων γραμμής στο κάτω μέρος της λίστας.

Επεξεργασία σειρών δεδομένων

  1. Κάντε κλικ σε μια καταχώρηση από τη λίστα για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες αυτής της καταχώρησης.

    Στο πεδίο λίστας Περιοχές δεδομένων μπορείτε να δείτε τα ονόματα ρόλων και τις περιοχές κελιών των στοιχείων των σειρών δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ σε μια καταχώριση, έπειτα επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα στο πεδίο κειμένου από κάτω.

    Η ετικέτα δίπλα στο πεδίο κειμένου δηλώνει τον τρέχοντα επιλεγμένο ρόλο.

  3. Εισάγετε την περιοχή ή κάντε κλικ στην Επιλογή σειράς δεδομένων για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου και να επιλέξετε την περιοχή με το ποντίκι.

Η περιοχή για ένα ρόλο δεδομένων, όπως οι τιμές Y, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ένα κελί ετικέτας.

Επεξεργασία κατηγοριών ή ετικετών δεδομένων

Οι τιμές στην περιοχή Κατηγορίες θα προβληθούν ως ετικέτες στον άξονα x.

Εισαγωγή στοιχείων διαγράμματος

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Στοιχεία διαγράμματος του Αυτόματου πιλότου διαγράμματος για να εισάγετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

Για πρόσθετα στοιχεία χρησιμοποιήστε το μενού Εισαγωγή του διαγράμματος σε λειτουργία επεξεργασίας. Εκεί μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

Για να ορίσετε διαφορετικές ετικέτες δεδομένων για κάθε σειρά δεδομένων, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων της σειράς δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!