Τύπος διαγράμματος Στήλη και Ράβδος

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγός διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Στήλη

Αυτός ο τύπος απεικονίζει ένα διάγραμμα ράβδου ή ραβδόγραμμα με κατακόρυφες ράβδους. Το ύψος κάθε ράβδου είναι ανάλογο της τιμής της. Ο άξονας x απεικονίζει κατηγορίες. Ο άξονας y απεικονίζει την τιμή για κάθε κατηγορία.

Κανονικό - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος απεικονίζει όλες τις τιμές δεδομένων που ανήκουν σε μια κατηγορία, τη μια δίπλα στην άλλη. Κυρίως εστιάζει στις ανεξάρτητες απόλυτες τιμές, συγκρινόμενες με κάθε άλλη τιμή.

Σε στοίβα - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος απεικονίζει τις τιμές δεδομένων κάθε κατηγορίας, τη μια πάνω στην άλλη. Εστιάζει κυρίως στην καθολική τιμή της κατηγορίας και στην ανεξάρτητη συνεισφορά κάθε τιμής μέσα στην κατηγορίας της.

Ποσοστιαίο - αυτός ο δευτερεύων τύπος γραφήματος απεικονίζει το σχετικό ποσοστό κάθε τιμής δεδομένων σε σχέση με το σύνολο της κατηγορίας της. Εστιάζει κυρίως στη σχετική συνεισφορά κάθε τιμής στο σύνολο της κατηγορίας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Προβολή 3Δ των τιμών δεδομένων. Το "ρεαλιστικό" σχήμα προσπαθεί να δώσει την καλύτερη 3Δ προβολή. Το "απλό" σχήμα προσπαθεί να μιμηθεί την προβολή διαγραμμάτων άλλων προϊόντων γραφείου.

Στα διαγράμματα 3Δ, μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα κάθε τιμής δεδομένων από τις επιλογές Κύβος, Κύλινδρος, Κώνος και Πυραμίδα.

Ράβδος

Αυτός ο τύπος απεικονίζει ένα διάγραμμα ράβδου ή ραβδόγραμμα με οριζόντιες ράβδους. Το μήκος κάθε ράβδου είναι ανάλογο της τιμής της. Ο άξονας y απεικονίζει κατηγορίες. Ο άξονας x απεικονίζει την τιμή για κάθε κατηγορία.

Οι δευτερεύοντες τύποι γραφημάτων είναι ίδιοι με αυτούς του τύπου διαγράμματος Στήλης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!