Περιοχή τύπου διαγράμματος

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγός διαγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Φούσκα

Ένα διάγραμμα φούσκας εμφανίζει τις σχέσεις τριών μεταβλητών. Δύο μεταβλητές χρησιμοποιούνται για τη θέση του άξονα X και του άξονα Y, ενώ η τρίτη μεταβλητή εμφανίζεται ως το σχετικό μέγεθος κάθε φούσκας.

Ο διάλογος σειρών δεδομένων για ένα διάγραμμα φούσκας έχει ένα πεδίο καταχώρισης για τον ορισμό της περιοχής δεδομένων για το μέγεθος των φουσκών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!