Ιδιότητες σταδιακής γραμμής

Σε ένα διάγραμμα που εμφανίζει γραμμές (τύπος γραμμής ή τύπος ΧΥ), μπορείτε να επιλέξετε να συνδέσετε τα σημεία με βήματα αντί για ευθείες γραμμές. Μερικές επιλογές ελέγχουν τις ιδιότητες αυτών των βημάτων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο διάλογο τύπου διαγράμματος ενός γραμμικού διαγράμματος ή ενός διαγράμματος ΧΥ που εμφανίζει γραμμές, επιλέξτε σταδιακά στον πτυσσόμενο τύπο γραμμών, έπειτα πατήστε το πλήκτρο ιδιοτήτων.


Διαφορετικοί τύποι βημάτων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!