Πίνακας δεδομένων γραφήματος

Εισάγει έναν Πίνακα δεδομένων γραφήματος και διαμορφώνει την εμφάνισή του.

Οι πίνακες δεδομένων γραφήματος επιτρέπουν την οπτικοποίηση των δεδομένων που αντιπροσωπεύονται από το γράφημα. Ένας πίνακας που περιέχει τα δεδομένα τοποθετείται στο κάτω μέρος του γραφήματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Διπλοπατήστε στο αντικείμενο του γραφήματος για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας και επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας δεδομένων

Εάν το γράφημα έχει ήδη έναν Πίνακα δεδομένων, διπλοπατήστε στο γράφημα για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας και κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Δεξιοπατήστε στον πίνακα δεδομένων και επιλέξτε Μορφή - Επιλογή.

  • Διπλοπατήστε στον Πίνακα δεδομένων.


Για να αφαιρέσετε τον πίνακα δεδομένων:

  1. Διπλοπατήστε στο γράφημα για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας δεδομένων.

  3. Αποεπιλέξτε την επιλογή Εμφάνιση πίνακα δεδομένων.

Εμφάνιση πίνακα δεδομένων

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τον πίνακα δεδομένων στο γράφημα. Αποεπιλέξτε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε να καταργήσετε τον πίνακα δεδομένων από το γράφημα.

Ιδιότητες πίνακα δεδομένων

Ιδιότητες μορφοποίησης του πίνακα δεδομένων:

Εμφάνιση οριζόντιου περιγράμματος

Εμφάνιση ή απόκρυψη εσωτερικών περιγραμμάτων σειρών.

Εμφάνιση κάθετου περιγράμματος

Εμφάνιση ή απόκρυψη εσωτερικών περιγραμμάτων στηλών.

Εμφάνιση διάρθρωσης

Εμφάνιση ή απόκρυψη περιγραμμάτων γύρω από τον πίνακα.

Εμφάνιση κλειδιών

Εμφάνιση ή απόκρυψη του κλειδιού που σχετίζεται με κάθε σειρά δεδομένων, το οποίο είναι το ίδιο κλειδί που χρησιμοποιείται στο υπόμνημα του γραφήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!