Επιλογή τύπου διαγράμματος

Στην πρώτη σελίδα του Οδηγός διαγραμμάτων μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα...

Icon

Εισαγωγή γραφήματος


Οι διαθέσιμοι τύποι διαγραμμάτων

Επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους διαγραμμάτων, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων σας και το επιθυμητό εφέ παρουσίασης.

Εικονίδιο and Εικονίδιο

Icon

Icon

Icon

Icon

Icon

Icon

Icon

Icon

 

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!