Τακτοποίηση

Επιτρέπει την τροποποίηση της σειράς των γραμμών δεδομένων που έχουν οριστεί ήδη στο διάγραμμα.

Η θέση των δεδομένων στον πίνακα δεδομένων παραμένει αμετάβλητη. Η επιλογή αυτών των εντολών είναι δυνατή μόνο μετά την εισαγωγή ενός διαγράμματος στο LibreOffice Calc.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση (Διαγράμματα)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση (Διαγράμματα)


Εικονίδιο προειδοποίησης

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν εμφανίζονται δεδομένα σε στήλες. Δεν είναι δυνατό να μεταβείτε σε προβολή των δεδομένων σε γραμμές.


Μεταφορά εμπρός

Μεταφέρει την επιλεγμένη σειρά δεδομένων εμπρός (προς τα δεξιά).

Μεταφορά πίσω

Μεταφέρει την επιλεγμένη σειρά δεδομένων πίσω (προς τα αριστερά).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!