Δάπεδο διαγράμματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δάπεδο διαγράμματος, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του δαπέδου του διαγράμματος. Το δάπεδο του διαγράμματος είναι η χαμηλότερη περιοχή στα διαγράμματα 3Δ. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για διαγράμματα 3Δ.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος (Διαγράμματα)


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Διαφάνεια

Ορίστε τις επιλογές διαφάνειας για το γέμισμα που εφαρμόζετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!