Πλέγμα

Ανοίγει ένα υπομενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε το πλέγμα που επιθυμείτε να μορφοποιήσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

ΕπιλέξτεΜορφή - Πλέγμα (Διαγράμματα)


Κύριο πλέγμα άξονα X

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του πλέγματος.

Κύριο πλέγμα άξονα Y

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του πλέγματος.

Κύριο πλέγμα άξονα Z

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του πλέγματος.

Βοηθητικό πλέγμα άξονα X

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του πλέγματος.

Βοηθητικό πλέγμα άξονα Y

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του πλέγματος.

Βοηθητικό πλέγμα άξονα Z

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του πλέγματος.

Όλα τα πλέγματα αξόνων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του πλέγματος.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!