Άξονες

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου άξονα. Το όνομα του διαλόγου εξαρτάται από τον επιλεγμένο άξονα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας - Άξονας X/Δευτερεύων άξονας X/Άξονας Z/Όλοι οι Άξονες (Διαγράμματα)


Ο άξονας Y έχει διευρυμένο παράθυρο διαλόγου. Για διαγράμματα X-Y, το διάγραμμα άξονα X είναι επίσης διευρυμένο με την καρτέλα Κλίμακα.

note

Η κλιμάκωση του άξονα Χ είναι δυνατή μόνο σε διαγράμματα τύπου X-Y.


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Στοίχιση

Τροποποιεί τη στοίχιση των αξόνων ή των ετικετών των τίτλων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!