Άξονας

Αυτό ανοίγει ένα υπομενού για την επεξεργασία των ιδιοτήτων του άξονα.

Οι καρτέλες στα παράθυρα διαλόγου εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας (Διαγράμματα)


Άξονας X

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου άξονα.

Άξονας Y

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άξονας Y, για τροποποίηση των ιδιοτήτων του άξονα Y.

Δευτερεύων άξονας X

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του δευτερεύοντος άξονα X. Για να εισάγετε ένα δευτερεύοντα άξονα X, επιλέξτε Εισαγωγή - Άξονες και επιλέξτε Άξονας X.

Δευτερεύων άξονας Y

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του δευτερεύοντα άξονα Y. Για να εισάγετε ένα δευτερεύοντα άξονα Y επιλέξτε Εισαγωγή - Άξονες και επιλέξτε Άξονας Y.

Άξονας Z

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου άξονα.

Όλοι οι άξονες

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου άξονα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!