Υπόμνημα

Ορίζει το περίγραμμα, την περιοχή και τις ιδιότητες χαρακτήρων για ένα υπόμνημα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Υπόμνημα, ή Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Υπόμνημα (Διαγράμματα)


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Διαφάνεια

Ορίστε τις επιλογές διαφάνειας για το γέμισμα που εφαρμόζετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Προβολή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για το Υπόμνημα, το οποίο σας επιτρέπει να μεταβάλετε τη θέση των υπομνημάτων στο διάγραμμα και να προσδιορίσετε αν το υπόμνημα θα εμφανίζεται.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!