Στοίχιση

Τροποποιεί τη στοίχιση των αξόνων ή των ετικετών των τίτλων.

Μερικές από τις επιλογές που παραθέτει η λίστα εδώ δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις ετικέτες. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για ετικέτες αντικειμένων 2Δ και 3Δ.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας (Διαγράμματα)


Εμφάνιση ετικετών

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται ή όχι οι ετικέτες των αξόνων.

Το εικονίδιο Τίτλος αξόνων ενεργό/ανενεργό στη γραμμή Μορφοποίηση εναλλάσσει την εμφάνιση των ετικετών όλων των αξόνων.

Icon

Εμφάνιση/Απόκρυψη περιγραφής αξόνων

Περιστροφή κειμένου

Καθορίζει τον προσανατολισμό κειμένου των περιεχομένων του κελιού. Κάνετε κλικ πάνω σε ένα από τα κουμπιά ABCD για να ορίσετε τον απαιτούμενο προσανατολισμό.

Τροχός ABCD

Κάνοντας κλικ οπουδήποτε επάνω στον τροχό, προσδιορίζετε τον προσανατολισμό του μεταβλητού κειμένου. Τα γράμματα "ABCD" επάνω στο κουμπί αντιστοιχούν στη νέα ρύθμιση.

Κουμπί ABCD

Θέτει κατακόρυφο προσανατολισμό κειμένου για τα περιεχόμενα του κελιού.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν ορίσετε μια κατακόρυφη ετικέτα στον άξονα Χ, το κείμενο ενδέχεται να κοπεί από τη γραμμή του άξονα Χ.


Μοίρες

Σας επιτρέπει να εισάγετε χειροκίνητα τη γωνία προσανατολισμού.

Ροή κειμένου

Προσδιορίζει τη ροή του κειμένου της ετικέτας δεδομένων.

Επικάλυψη

Προσδιορίζει ότι το κείμενο των κελιών μπορεί να επικαλύπτει άλλα κελιά. Αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν υπάρχει έλλειψη χώρου. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη με διαφορετικούς προσανατολισμούς του τίτλου.

Αλλαγή

Επιτρέπει μια αλλαγή κειμένου.

Οι παρακάτω επιλογές δεν είναι διαθέσιμες για όλους τους τύπους διαγραμμάτων:

Σειρά

Οι επιλογές σε αυτήν την καρτέλα είναι διαθέσιμες μόνο για διαγράμματα 2Δ, από την επιλογή Μορφή - Άξονας - Άξονας Y ή Άξονας X. Σε αυτήν την περιοχή μπορείτε να ορίσετε τη στοίχιση των ετικετών αρίθμησης στον άξονα Χ ή Y.

Παράθεση

Τακτοποιεί τους αριθμούς στον άξονα πλάι-πλάι.

Αναλυτική ανάπτυξη περιττών

Αναπτύσσει αναλυτικά του αριθμούς στον άξονα, με τους άρτιους αριθμούς χαμηλότερα από τους περιττούς.

Αναλυτική ανάπτυξη άρτιων

Αναπτύσσει αναλυτικά του αριθμούς στους άξονες, με τους περιττούς αριθμούς χαμηλότερα από τους άρτιους.

Αυτόματα

Στοιχίζει αυτόματα τους αριθμούς στον άξονα.

Εικονίδιο σημείωσης

Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα κατά την προβολή των ετικετών αν το μέγεθος του διαγράμματός σας είναι πολύ μικρό. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί, είτε μεγεθύνοντας την προβολή είτε μειώνοντας το μέγεθος της γραμματοσειράς.


Κατεύθυνση κειμένου

Καθορίζει την κατεύθυνση κειμένου για μια παράγραφο που χρησιμοποιεί σύνθετη διάταξη κειμένου (CTL). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο να είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη σύνθετης διάταξης κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!