Στοίχιση

Τροποποιεί τη στοίχιση του τίτλου του διαγράμματος.

Μερικές από τις επιλογές δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις ετικέτες. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για ετικέτες αντικειμένων 2Δ και 3Δ.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τίτλος (Διαγράμματα)


Περιστροφή κειμένου

Καθορίζει τον προσανατολισμό κειμένου των περιεχομένων του κελιού. Κάνετε κλικ πάνω σε ένα από τα κουμπιά ABCD για να ορίσετε τον απαιτούμενο προσανατολισμό.

Τροχός ABCD

Κάνοντας κλικ οπουδήποτε επάνω στον τροχό, προσδιορίζετε τον προσανατολισμό του μεταβλητού κειμένου. Τα γράμματα "ABCD" επάνω στο κουμπί αντιστοιχούν στη νέα ρύθμιση.

Κουμπί ABCD

Θέτει κατακόρυφο προσανατολισμό κειμένου για τα περιεχόμενα του κελιού.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν ορίσετε μια κατακόρυφη ετικέτα στον άξονα Χ, το κείμενο ενδέχεται να κοπεί από τη γραμμή του άξονα Χ.


Μοίρες

Σας επιτρέπει να εισάγετε χειροκίνητα τη γωνία προσανατολισμού.

Εικονίδιο σημείωσης

Παρακαλώ σημειώστε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα κατά την εμφάνιση των ετικετών αν το μέγεθος του γραφήματος σας είναι πολύ μικρό. Αυτό μπορείτε να το αποφύγετε είτε μεγεθύνοντας την προβολή, είτε μειώνοντας το μέγεθος της γραμματοσειράς.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!