Τίτλος

Η εντολή από το μενού Τίτλος ανοίγει ένα υπομενού για την επεξεργασία των ιδιοτήτων των τίτλων στο διάγραμμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τίτλος (Διαγράμματα)


Κύριος τίτλος

Τροποποιεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου τίτλου.

Υπότιτλος

Τροποποιεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου τίτλου.

Τίτλος άξονα X

Τροποποιεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου τίτλου.

Τίτλος άξονα Y

Τροποποιεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου τίτλου ή τις ιδιότητες όλων των τίτλων μαζί.

Τίτλος άξονα Z

Τροποποιεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου τίτλου.

Όλοι οι τίτλοι

Τροποποιεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου τίτλου ή τις ιδιότητες όλων των τίτλων μαζί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!