Σειρές δεδομένων

Χρησιμοποιήστε αυτό για να μεταβάλετε τις ιδιότητες μιας επιλεγμένης σειράς δεδομένων. Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο όταν μία σειρά δεδομένων έχει επιλεχθεί και επιλέξετε Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου . Μερικές από τις επιλογές του μενού είναι διαθέσιμες μόνο για διαγράμματα 2Δ ή 3Δ.

note

Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήθηκαν εδώ, επηρεάζουν ολόκληρη τη σειρά δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν μεταβάλετε το χρώμα, όλα τα στοιχεία που ανήκουν σε αυτήν τη σειρά δεδομένων θα αλλάξουν χρώμα.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε τον διάλογο Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Σειρές δεδομένων (Διαγράμματα)


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Διαφάνεια

Ορίστε τις επιλογές διαφάνειας για το γέμισμα που εφαρμόζετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Ετικέτες δεδομένων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ετικέτες δεδομένων , το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε τις ετικέτες των δεδομένων.

Ράβδοι σφάλματος Υ

χρησιμοποιήστε τον διάλογο Γραμμές σφάλματος Χ ή Υ για να εμφανίσετε τις γραμμές σφάλματος για 2Δ διαγράμματα.

Επιλογές

Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε μερικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένους τύπους διαγραμμάτων. Τα περιεχόμενα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο διαγράμματος.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!