Σημείο δεδομένων

Αυτό το παράθυρο διαλόγου σας επιτρέπει να μεταβάλετε τις ιδιότητες ενός επιλεγμένου σημείου δεδομένων. Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όταν έχει επιλεχθεί μόνο ένα σημείο σύνδεσης όταν επιλέγετε Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου. Μερικές από τις επιλογές του μενού είναι διαθέσιμες μόνο για διαγράμματα 2Δ ή 3Δ.

note

Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήθηκαν, επηρεάζουν μόνο αυτό το σημείο δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν επεξεργαστείτε το χρώμα μιας ράβδου, θα είναι διαφορετικό μόνο το χρώμα της συγκεκριμένης ράβδου.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε τον διάλογο Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Σημείο δεδομένων (Διαγράμματα)


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Διαφάνεια

Ορίστε τις επιλογές διαφάνειας για το γέμισμα που εφαρμόζετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Ετικέτες δεδομένων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ετικέτες δεδομένων , το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε τις ετικέτες των δεδομένων.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!