Μορφοποίηση επιλογής

Αντιστοιχίζει συγκεκριμένες ιδιότητες στο επιλεγμένο αντικείμενο. Ανάλογα με το επιλεγμένο αντικείμενο, η εντολή ανοίγει παράθυρα διαλόγων που μπορείτε επίσης να ανοίξετε επιλέγοντας τις παρακάτω εντολές από το μενού Μορφή:

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής (Διαγράμματα)


Τοίχος διαγράμματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Τοίχος διαγράμματος, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του τοίχου του διαγράμματος. Ο τοίχος του διαγράμματος είναι το "κατακόρυφο" παρασκήνιο πίσω από την περιοχή των δεδομένων του διαγράμματος.

Περιοχή διαγράμματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Περιοχή διαγράμματος, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες της περιοχής του διαγράμματος. Η περιοχή του διαγράμματος είναι το παρασκήνιο πίσω από όλα τα στοιχεία του διαγράμματος.

Δάπεδο διαγράμματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δάπεδο διαγράμματος, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του δαπέδου του διαγράμματος. Το δάπεδο του διαγράμματος είναι η χαμηλότερη περιοχή στα διαγράμματα 3Δ. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για διαγράμματα 3Δ.

Τίτλος

Τροποποιεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου τίτλου.

Υπόμνημα

Ορίζει το περίγραμμα, την περιοχή και τις ιδιότητες χαρακτήρων για ένα υπόμνημα.

Άξονας X

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου άξονα.

Άξονας Y

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άξονας Y, για τροποποίηση των ιδιοτήτων του άξονα Y.

Πλέγμα

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του πλέγματος.

Σημείο δεδομένων

Αυτό το παράθυρο διαλόγου σας επιτρέπει να μεταβάλετε τις ιδιότητες ενός επιλεγμένου σημείου δεδομένων. Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όταν έχει επιλεχθεί μόνο ένα σημείο σύνδεσης όταν επιλέγετε Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου. Μερικές από τις επιλογές του μενού είναι διαθέσιμες μόνο για διαγράμματα 2Δ ή 3Δ.

Σειρές δεδομένων

Χρησιμοποιήστε αυτό για να μεταβάλετε τις ιδιότητες μιας επιλεγμένης σειράς δεδομένων. Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο όταν μία σειρά δεδομένων έχει επιλεχθεί και επιλέξετε Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου . Μερικές από τις επιλογές του μενού είναι διαθέσιμες μόνο για διαγράμματα 2Δ ή 3Δ.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!