Πλέγματα

Μπορείτε να διαιρέσετε τους άξονες σε τμήματα δίνοντάς τους γραμμές πλέγματος. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε μια καλύτερη επισκόπηση του διαγράμματος, ιδίως αν εργάζεστε με μεγάλα διαγράμματα. Το πλέγμα του πρωτεύοντα άξονα Y είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πλέγματα (Διαγράμματα)

Στη γραμμή μορφοποίησης, κάντε κλικ

Icon

Οριζόντια πλέγματα

Icon

Κάθετα πλέγματα


Κύρια πλέγματα

Ορίζει τον άξονα που θα οριστεί ως το κύριο πλέγμα.

Άξονας X

Προσθέτει γραμμές πλέγματος στον άξονα X του διαγράμματος.

Το εικονίδιο Κάθετα πλέγματα στη γραμμή Μορφοποίησης εναλλάσσει την ορατότητα της προβολής του πλέγματος για τον άξονα Χ. Εναλλάσσει μεταξύ των τριών καταστάσεων: χωρίς πλέγμα, κύριο πλέγμα και ταυτόχρονα κύριο και δευτερεύον πλέγμα. Η αλλαγή θα επηρεάσει τα πλαίσια ελέγχου στο Εισαγωγή - Πλέγματα.

Icon

Οριζόντια πλέγματα

Άξονας Y

Προσθέτει γραμμές πλέγματος στον άξονα Y του διαγράμματος.

Το εικονίδιο Οριζόντια πλέγματα στη γραμμή Μορφοποίηση εναλλάσσει την ορατότητα της προβολής του πλέγματος για τον άξονα Υ. Εναλλάσσει μεταξύ των τριών καταστάσεων: χωρίς πλέγμα, κύριο πλέγμα και ταυτόχρονα κύριο και δευτερεύον πλέγμα. Η αλλαγή θα επηρεάσει τα πλαίσια ελέγχου στο Εισαγωγή - Πλέγματα.

Icon

Κάθετα πλέγματα

Άξονας Z

Προσθέτει γραμμές πλέγματος στον άξονα Z του διαγράμματος. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν εργάζεστε με διαγράμματα 3Δ.

Δευτερεύοντα πλέγματα

Χρησιμοποιήστε αυτήν την περιοχή για να αντιστοιχίσετε ένα δευτερεύον πλέγμα σε κάθε άξονα. Αντιστοιχίζοντας δευτερεύοντα πλέγματα στους άξονες, μειώνεται η απόσταση μεταξύ των κύριων πλεγμάτων.

Άξονας X

Προσθέτει γραμμές πλέγματος που υποδιαιρούν τον άξονα X σε μικρότερα τμήματα.

Άξονας Y

Προσθέτει γραμμές πλέγματος που υποδιαιρούν τον άξονα Y σε μικρότερα τμήματα.

Άξονας Z

Προσθέτει γραμμές πλέγματος που υποδιαιρούν τον άξονα Z σε μικρότερα τμήματα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν εργάζεστε με διαγράμματα 3Δ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!