Άξονες

Καθορίζει τους άξονες που θα εμφανίζονται στο διάγραμμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Άξονες (Διαγράμματα)


Κύριος άξονας

Άξονας X

Εμφανίζει τον άξονα Χ ως γραμμή με υποδιαιρέσεις.

Άξονας Y

Εμφανίζει τον άξονα Υ ως γραμμή με υποδιαιρέσεις.

Άξονας Z

Εμφανίζει τον άξονα Ζ ως γραμμή με υποδιαιρέσεις. Αυτός ο άξονας μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε διαγράμματα 3Δ.

Δευτερεύων άξονας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την περιοχή για να ορίσετε έναν δεύτερο άξονα στο διάγραμμά σας. Εάν μια σειρά δεδομένων έχει ήδη εκχωρηθεί σε αυτόν τον άξονα, το LibreOffice εμφανίζει αυτόματα τον άξονα και την ετικέτα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις αργότερα. Εάν δεν έχουν εκχωρηθεί δεδομένα σε αυτόν τον άξονα και ενεργοποιήσετε αυτήν την περιοχή, οι τιμές του κύριου άξονα Y εφαρμόζονται στο δευτερεύοντα άξονα.

Άξονας X

Εμφανίζει ένα δευτερεύοντα άξονα Χ στο διάγραμμα.

Άξονας Y

Εμφανίζει ένα δευτερεύοντα άξονα Y στο διάγραμμα.

Εικονίδιο συμβουλής

Ο κύριος και ο δευτερεύων άξονας μπορούν να έχουν διαφορετική κλίμακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να θέσετε την κλίμακα του ενός άξονα στις 2 ίντσες και του άλλου στις 1.5 ίντσες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!