Ετικέτες δεδομένων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ετικέτες δεδομένων , το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε τις ετικέτες των δεδομένων.

Αν ένα στοιχείο μιας σειράς δεδομένων επιλεγεί, αυτή η εντολή δουλεύει μόνο σε αυτή τη σειρά δεδομένων. Αν δεν επιλεγεί κανένα στοιχείο, αυτή η εντολή δουλεύει σε όλες τις σειρές δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ετικέτες δεδομένων (Διαγράμματα)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Σημείο δεδομένων/Σειρά δεδομένων - Ετικέτες δεδομένων (για σειρές και σημεία δεδομένων) (Διαγράμματα)


Εμφάνιση τιμής ως αριθμό

Εμφανίζει τις απόλυτες τιμές των σημείων δεδομένων.

Μορφή αριθμού

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε τη μορφή του αριθμού.

Εμφάνιση τιμής ως ποσοστό

Εμφανίζει το ποσοστό των σημείων δεδομένων σε κάθε στήλη.

Μορφή ποσοστού

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε τη μορφή του ποσοστού.

Εμφάνιση κατηγορίας

Εμφανίζει τις ετικέτες κειμένου των σημείων δεδομένων

Εμφάνιση κλειδιού υπομνήματος

Εμφανίζει τα εικονίδια των υπομνημάτων δίπλα σε κάθε ετικέτα των σημείων δεδομένων.

Διαχωριστικό

Επιλέγει το διαχωριστικό μεταξύ πολλαπλών ακολουθιών κειμένου για το ίδιο αντικείμενο.

Τοποθέτηση

Επιλέγει την τοποθέτηση των ετικετών δεδομένων σχετικά με τα αντικείμενα.

Κατεύθυνση κειμένου

Καθορίζει την κατεύθυνση κειμένου για μια παράγραφο που χρησιμοποιεί σύνθετη διάταξη κειμένου (CTL). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο να είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη σύνθετης διάταξης κειμένου.

Περιστροφή κειμένου

Κλικ στο επιλογέα για ορισμό προσανατολισμού κειμένου για τις ετικέτες δεδομένων.

Εισαγωγή της αριστερόστροφης περιστροφής γωνίας των ετικετών δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!