Υπόμνημα

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για το Υπόμνημα, το οποίο σας επιτρέπει να μεταβάλετε τη θέση των υπομνημάτων στο διάγραμμα και να προσδιορίσετε αν το υπόμνημα θα εμφανίζεται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπόμνημα (Διαγράμματα)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Υπόμνημα - Θέση (Διαγράμματα)


Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ένα υπόμνημα, κάντε κλικ στο Υπόμνημα ναι/όχι στη γραμμή Μορφοποίηση.

Icon

Υπόμνημα ναι/όχι

Προβολή

Προσδιορίζει αν θα εμφανίζεται το υπόμνημα του διαγράμματος. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν καλέσετε το παράθυρο διαλόγου επιλέγοντας Εισαγωγή - Υπόμνημα.

Θέση

Επιλέξτε τη θέση του υπομνήματος:

Αριστερά

Τοποθετεί το υπόμνημα στα αριστερά του διαγράμματος.

Επάνω

Τοποθετεί το υπόμνημα επάνω από το διάγραμμα.

Δεξιά

Τοποθετεί το υπόμνημα στα δεξιά του διαγράμματος.

Κάτω

Τοποθετεί το υπόμνημα κάτω από το διάγραμμα.

Κατεύθυνση κειμένου

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν η υποστήριξη σύνθετης διάταξης κειμένου είναι ενεργοποιημένη στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Κατεύθυνση κειμένου

Καθορίζει την κατεύθυνση κειμένου για μια παράγραφο που χρησιμοποιεί σύνθετη διάταξη κειμένου (CTL). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο να είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη σύνθετης διάταξης κειμένου.

Επικάλυψη

Καθορίζει εάν το υπόμνημα θα επικαλύπτει το διάγραμμα. Η απενεργοποίηση αυτής της επιλογής είναι χρήσιμη εάν θέλετε να εμφανίσετε το υπόμνημα πάνω από κενό τμήμα της περιοχής του διαγράμματος αντί για δίπλα του. Με αυτόν τον τρόπο η περιοχή σχεδίασης μπορεί να γεμίσει όλη την περιοχή του διαγράμματος, αυξάνοντας την αναγνωσιμότητά του.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!