Τίτλοι

Ανοίγει έναν διάλογο για την εισαγωγή ή την τροποποίηση των τίτλων ενός διαγράμματος. Μπορείτε να καθορίστε το κείμενο για τον κύριο τίτλο, τον υπότιτλο και τις ετικέτες των αξόνων και να προσδιορίσετε εάν αυτά θα εμφανίζονται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Τίτλοι(Διαγράμματα)


Τίτλος

Εισάγετε τον επιθυμητό τίτλο για το διάγραμμα. Αυτό θα εμφανιστεί στην κορυφή του διαγράμματος.

Υπότιτλος

Εισάγετε τον επιθυμητό υπότιτλο του διαγράμματος. Αυτό θα εμφανιστεί κάτω από τον τίτλο που ορίστηκε στο πεδίο Τίτλος.

Άξονες

Άξονας X

Εισάγετε τον επιθυμητό τίτλο για τον άξονα Χ του διαγράμματος.

Άξονας Y

Εισάγετε τον επιθυμητό τίτλο για τον άξονα Υ του διαγράμματος.

Άξονας Z

Εισάγετε τον επιθυμητό τίτλο για τον άξονα Z του διαγράμματος. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για διαγράμματα 3Δ.

Δευτερεύοντες άξονες

Άξονας X

Εισάγετε τον επιθυμητό δευτερεύοντα τίτλο για τον άξονα X του διαγράμματος. Αυτός θα εμφανιστεί στην αντίθετη πλευρά του διαγράμματος από τον τίτλο άξονα X.

Άξονας Y

Εισάγετε τον επιθυμητό δευτερεύοντα τίτλο για τον άξονα X του διαγράμματος. Αυτός θα εμφανιστεί στην αντίθετη πλευρά του διαγράμματος από τον τίτλο άξονα Y.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!