Πίνακας δεδομένων

Ανοίγει τον διάλογο Πίνακας δεδομένων, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα του διαγράμματος.

Το παράθυρο διαλόγου Πίνακας δεδομένων δεν είναι διαθέσιμο αν εισάγετε ένα διάγραμμα που βασίζεται σε ένα φύλλο του Calc ή σε έναν πίνακα του Writer.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικές από τις αλλαγές θα γίνουν ορατές μόνο όταν κλείσετε και ανοίξετε ξανά το παράθυρο διαλόγου.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Πίνακας δεδομένων διαγράμματος (Διαγράμματα)

Στη γραμμή μορφοποίησης, κάντε κλικ

Icon

Δεδομένα διαγράμματος


Πατήστε Shift+F1 και δείξτε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να μάθετε περισσότερα για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Για να αλλάξετε τα δεδομένα του διαγράμματος

Όταν δημιουργείτε ένα διάγραμμα που βασίζεται σε προεπιλεγμένα δεδομένα, ή όταν αντιγράφετε ένα διάγραμμα στο έγγραφό σας, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πίνακας δεδομένων για να εισάγετε τα δικά σας δεδομένα. Το διάγραμμα ανταποκρίνεται στα δεδομένα με ζωντανή προεπισκόπηση.

Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Δεδομένα διαγράμματος για να εφαρμοστούν όλες οι αλλαγές στο διάγραμμα. Επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση για να ακυρώσετε τις αλλαγές.

  1. Εισάγετε ή επιλέξτε ένα διάγραμμα το οποίο δεν βασίζεται σε υπάρχοντα δεδομένα κελιών.

  2. Επιλέξτε Προβολή - Πίνακας δεδομένων διαγράμματος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πίνακα δεδομένων.

    Οι σειρές δεδομένων οργανώνονται σε στήλες. Ο ρόλος της πιο αριστερής στήλης ορίζεται σε κατηγορίες ή ετικέτες δεδομένων αντίστοιχα. Τα περιεχόμενα της πιο αριστερής στήλης είναι πάντοτε μορφοποιημένα ως κείμενο. Μπορείτε να εισάγετε περισσότερες στήλες κειμένου για χρήση ως ιεραρχικές ετικέτες.

  3. Κάντε κλικ σε ένα κελί στο παράθυρο διαλόγου και μεταβάλετε τα περιεχόμενά του. Κάντε κλικ σε ένα άλλο κελί για να δείτε τα τροποποιημένα περιεχόμενα στην προεπισκόπηση.

  4. Εισάγετε το όνομα της σειράς δεδομένων στο πεδίο κειμένου επάνω από τη στήλη.

  5. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια επάνω από τον πίνακα για να εισάγετε ή να διαγράψετε γραμμές και στήλες. Για σειρές δεδομένων με πολλαπλές στήλες, μόνο ολόκληρες σειρές δεδομένων μπορούν να εισαχθούν ή να διαγραφούν.

  6. Η ταξινόμηση των σειρών δεδομένων σε ένα διάγραμμα είναι ίδια με αυτή του πίνακα δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Μετακίνηση σειράς δεξιά για να εναλλάξετε την τρέχουσα στήλη με τη γειτονική της από τα δεξιά.

  7. Η ταξινόμηση των κατηγοριών ή των σημείων δεδομένων στο διάγραμμα είναι ίδια με αυτή του πίνακα δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Μετακίνηση γραμμής κάτω για να εναλλάξετε την τρέχουσα γραμμή με τη γειτονική της από κάτω.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!