Γραμμή εργαλείων

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή Εργαλεία για να έχετε πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές.

Εισαγωγή

Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή , από όπου μπορείτε να προσθέσετε στο τρέχον φύλλο γραφικά αντικείμενα και ειδικούς χαρακτήρες.

Icon

Εισαγωγή

Εισαγωγή κελιών

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων Εισαγωγή κελιών, από όπου μπορείτε στο τρέχον φύλλο να εισάγετε κελιά, γραμμές και στήλες.

Εικονίδιο Εισαγωγή κελιών

Εισαγωγή κελιών

Έλεγχοι

Η γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή το υπομενού περιέχουν εργαλεία που χρειάζονται για να δημιουργήσετε διαδραστική φόρμα.

Εικονίδιο επιλογής

Στοιχεία ελέγχου φόρμας

Τεχνοτροπίες AutoFormat

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να εφαρμόσετε μια αυτόματη μορφοποίηση σε μια επιλεγμένη , , ή για να ορίσετε τις δικές σας Αυτόματες Μορφές.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να εφαρμόσετε μια αυτόματη μορφοποίηση σε μια επιλεγμένη , , ή για να ορίσετε τις δικές σας Αυτόματες Μορφές.

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000405.xhp#syautoformat not found).

Επιλογή θεμάτων

Εφαρμόζει ένα πρότυπο μορφοποίησης στα επιλεγμένα κελιά.

D'oh! You found a bug (text/scalc/02/06080000.xhp#sythemes not found).

Αυτόματο φίλτρο

Φιλτράρει αυτόματα την επιλεγμένη περιοχή κελιών, και δημιουργεί πλαίσια καταλόγου με μία γραμμή όπου μπορείτε να επιλέξετε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να εμφανίσετε.

Εικονίδιο

Αυτόματο φίλτρο

Πρότυπο φίλτρο

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις επιλογές φιλτραρίσματος.

Εικονίδιο

Τυπικό φίλτρο

Ειδικό φίλτρο

Καθορίζει ένα ειδικό φίλτρο.

Εκκίνηση

Ανοίξτε ένα διάλογο όπου μπορείτε να επιλέξετε την πηγή για το συγκεντρωτικό πίνακα και έπειτα δημιουργήστε τον πίνακά σας.

Μετατροπέας σε ευρώ

Μετατρέπει τον αριθμό νομισμάτων που βρίσκονται στα έγγραφα LibreOffice Calc και στα πεδία και τους πίνακες των εγγράφων LibreOffice Writer σε ευρώ.

Ορισμός

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να καθορίσετε ένα όνομα για την επιλεγμένη περιοχή ή για την παράσταση του τύπου.

Αναζήτηση στόχου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να λύσετε μια εξίσωση με μία μεταβλητή.

Ομαδοποίηση

Καθορίζει την επιλεγμένη περιοχή κελιών ως ομάδα γραμμών ή στηλών.

Εικονίδιο

Ομαδοποίηση

Άρση ομαδοποίησης

Κάνει άρση τη ομαδοποίησης της επιλογής. Σε μία εμφωλευμένη ομάδα, οι τελευταίες γραμμές ή στήλες που προστέθηκαν αφαιρούνται από την ομάδα.

Εικονίδιο

Αναίρεση ομαδοποίησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!