Εργαλειοθήκη εικόνας

Η γραμμή Εικόνα εμφανίζεται όταν εισάγετε ή επιλέγετε μια εικόνα σε ένα φύλλο.

Γραμμή φίλτρων εικόνας

Αυτό το εικονίδιο στη γραμμή Εικόνα ανοίγει τη γραμμή Φίλτρο εικόνας, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα φίλτρα για την επιλεγμένη εικόνα.

Εικονίδιο

Φίλτρο

Λειτουργία Γραφικών

Παραθέτει τις ιδιότητες προβολής για τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα. Το ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο γραφικό αντικείμενο στο τρέχον αρχείο δεν θα αλλάξει, μόνο η προβολή του αντικειμένου.

Τεχνοτροπίες κελιών

Λειτουργία Γραφικών

Χρώμα

Με τη γραμμή εργαλείων Χρώμα μπορείτε να αλλάξετε μερικές ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Διαφάνεια

Ορίζει τι διαφάνεια στο αντικείμενο γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το 0% (αδιαφανές) ως το +100% (διαφανές).

Icon

Διαφάνεια

Περικοπή

Σας επιτρέπει να αποκόψετε την εμφάνιση μίας εισηγμένης εικόνας. Αποκόπτεται μόνο η εμφάνιση, δεν τροποποιείται η εισηγμένη εικόνα. Πρέπει να επιλεγεί μία εικόνα για να ενεργοποιηθεί η αποκοπή.

Στο Impress κσι το Draw δεν εμφανίζεται ο διάλογος όταν πατάτε στο εικονίδιο,αλλά βλέπετε 8 λαβές περικοπής. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της επιλεγμένης εικόνας και επιλέξτε Περικοπή εικόνας στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον διάλογο για περικοπή.

Μεταφέρετε κάποιον από τα οκτώ σημεία χειρισμού περικοπής για να επεξεργαστείτε την εικόνα.

εικονίδιο

Περικοπή

Αγκύρωση

Σας επιτρέπει να εναλάσσετε τις επιλογές αγκύρωσης.

Στη γραμμή Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης ή στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο αγκύρωσης

Άγκυρα

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο αποστολής πίσω

Μεταφορά πίσω

Στο προσκήνιο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο μπροστά από το κείμενο.

Εικονίδιο στο προσκήνιο

Σρο προσκήνιο

Στο φόντο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από το κείμενο.

Εικονίδιο στο παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο

Στοίχιση

Τροποποιεί την στοίχιση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο

Στοίχιση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!