Γραμμή προεπισκόπησης εκτύπωσης

Η γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται όταν επιλέξετε Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Προηγούμενη Σελίδα

Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα στο έγγραφο. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο προηγούμενης σελίδας

Προηγούμενη σελίδα

Επόμενη Σελίδα

Μετακινείται στην επόμενη σελίδα του εγγράφου. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο επόμενης σελίδας

Επόμενη σελίδα

Μεταβαίνει στην πρώτη σελίδα του εγγράφου. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο πρώτης σελίδας

Μεταβαίνει στην τελευταία σελίδα του εγγράφου. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο τελευταίας σελίδας

Μεγέθυνση

Μεγεθύνει την προβολή της οθόνης του τρέχοντος εγγράφου. Ο τρέχων παράγοντας μεγέθυνσης εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση

Σμίκρυνση

Εφαρμόζει σμίκρυνση στην προβολή οθόνης του τρέχοντος εγγράφου. Ο τρέχων παράγοντας μεγέθυνσης εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης.

Icon

Σμίκρυνση

Πλήρης οθόνη

Κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων. Για έξοδο από την κατάσταση πλήρους οθόνης, πατήστε στο πλήκτρο Πλήρης οθόνη.

Μορφοποίηση σελίδας

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε πώς θα εμφανίζονται όλες οι σελίδες στο έγγραφό σας.

Περιθώρια

Εμφανίζει ή κρύβει περιθώρια σελίδας. Τα περιθώρια μπορούν να συρθούν με το ποντίκι και επίσης μπορούν να οριστούν στην καρτέλα σελίδα του διαλόγου τεχνοτροπία σελίδας.

Συντελεστής κλίμακας

Αυτός ο ολισθητής καθορίζει την κλίμακα σελίδας για το τυπωμένο λογιστικό φύλλο. Συντελεστής κλίμακας μπορεί να οριστεί στην καρτέλα Φύλλο του διαλόγου Τεχνοτροπία σελίδας, επίσης.

Κλείσιμο προεπισκόπησης

Για έξοδο από την προεπισκόπηση εκτύπωσης, πατήστε στο κουμπί Κλείσιμο προεπισκόπησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!