Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή Κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ενεργό φύλλο.

Θέση στο έγγραφο

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος φύλλου και το συνολικό πλήθος των φύλλων εργασίας στο υπολογιστικό φύλλο.

Τρέχον πρότυπο σελίδας

Εμφανίζει την τρέχουσα Τεχνοτροπία σελίδας. Διπλοπατήστε για να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία, δεξιοπατήστε για να επιλέξετε άλλη τεχνοτροπία.

Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Κατάσταση Εισαγωγής

Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ INSRT = εισαγωγή και OVER = αντικατάσταση.

Κατάσταση Επιλογής

Εναλλάσσει μεταξύ διαφορετικών τρόπων επιλογής.

Τροποποίηση Εγγράφου

Εάν δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί οι αλλαγές στο έγγραφο, εμφανίζεται ένα "*" σε αυτό το πεδίο στη γραμμή Κατάσταση. Αυτό εφαρμόζεται επίσης σε νέα, μη αποθηκευμένα ακόμα έγγραφα.

Ψηφιακή υπογραφή

Δείτε ακόμη το Ψηφιακές υπογραφές.

Τυπικός τύπος, Ημερομηνία/Ώρα, Προειδοποίηση σφάλματος

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον έγγραφο. Εξ ορισμού, εμφανίζεται το ΑΘΡΟΙΣΜΑ (SUM) των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!