Γραμμή μαθηματικών τύπων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη γραμμή για να εισάγετε τύπους.

Πεδίο ονόματος

Εμφανίζει την παραπομπή για το τρέχον κελί, την περιοχή των επιλεγμένων κελιών ή το όνομα της περιοχής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια περιοχή κελιών, και έπειτα να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για αυτή την περιοχή στο Πεδίο ονόματος.

Περιοχή φύλλου σύνθετου πλαισίου

Πεδίο ονόματος

Συνάρτηση

Ανοίγει τον Οδηγό συνάρτησης, που σας βοηθά να δημιουργήσετε τύπους διαδραστικά.

Ανοίγει τον Οδηγό συνάρτησης, που σας βοηθά να δημιουργήσετε τύπους διαδραστικά.

Εικονίδιο

Οδηγός συνάρτησης

Επιλέξτε συνάρτηση

Εισάγετε μια συνάρτηση περιοχής κελιών στο τρέχον κελί. Η συνάρτηση μπορεί να είναι Sum, Average, Minimum, Maximum και Count. Πατήστε σε ένα κελί, πατήστε αυτό το εικονίδιο, επιλέξτε τη συνάρτηση από τον πτυσσόμενο κατάλογο και προαιρετικά ρυθμίστε την περιοχή κελιών. Ή επιλέξτε κάποια κελιά στα οποία θα εισαχθεί η τιμή της συνάρτησης και έπειτα πατήστε το εικονίδιο. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης προστίθεται στο τέλος της περιοχής.

Εικονίδιο επιλογής συνάρτησης

Επιλέξτε συνάρτηση

Συνάρτηση

Προσθέτει έναν τύπο στο τρέχον κελί. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, και ύστερα εισάγετε τον τύπο στη Γραμμή εισαγωγής.

Εικονίδιο

Συνάρτηση

Ακύρωση

Κάνει απαλοιφή των περιεχομένων στη Γραμμή εισαγωγής, ή ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε εφαρμόσει σε έναν υπάρχοντα τύπο.

Icon

Ακύρωση

Αποδοχή

Αποδέχεται τα περιεχόμενα στη Γραμμή εισαγωγής, και ύστερα εισάγει τα περιεχόμενα στο τρέχον κελί.

Icon

Αποδοχή

Γραμμή εισαγωγής

Πληκτρολογήστε το μαθηματικό τύπο που επιθυμείτε να προσθέσετε στο τρέχον κελί. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Οδηγός συνάρτησης για να εισάγετε μια προκαθορισμένη συνάρτηση στον τύπο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!