Γραμμή μορφοποίησης κειμένου

Η γραμμή Μορφοποίηση κειμένου που εμφανίζεται όταν ο δρομέας είναι σε αντικείμενο κειμένου, όπως πλαίσιο κειμένου ή αντικείμενο σχεδίου, περιέχει εντολές μορφοποίησης και στοίχισης.

Όνομα γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το όνομα μιας γραμματοσειράς από τη λίστα ή να καταχωρήσετε κατευθείαν ένα όνομα γραμματοσειράς.

Μπορείτε να εισαγάγετε πολλές γραμματοσειρές, διαχωρισμένα με κόμμα. Το LibreOffice χρησιμοποιεί διαδοχικά την επόμενη ονομασμένη γραμματοσειρά, σε περίπτωση που η προηγούμενη δεν είναι διαθέσιμη.

Εικονίδιο

Όνομα γραμματοσειράς

Μέγεθος γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να διαλέξετε μεταξύ διαφορετικών μεγεθών γραμματοσειράς από τη λίστα, ή να εισάγετε το μέγεθος εσείς.

Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Εικονίδιο έντονων

Έντονα

Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Εικονίδιο πλάγιων

Πλάγια

Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Εικονίδιο υπογράμμισης

Υπογράμμιση

Χρώμα γραμματοσειράς

Πατήστε για να εφαρμόσετε το τρέχον χρώμα γραμματοσειράς στους επιλεγμένους χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε εδώ και μετά να σύρετε μία επιλογή για να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Χρώμα γραμματοσειράς.

Εικονίδιο χρώμα γραμματοσειράς

Χρώμα γραμματοσειράς

Διάστιχο γραμμής: 1

Εφαρμόζει μονό διάστιχο στην τρέχουσα παράγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Εικονίδιο διάστιχο: 1

Διάστιχο: 1

Διάστιχο γραμμής: 1.5

Θέτει το διάστιχο σε 1,5 γραμμές.

Εικονίδιο διάστιχο: 1,5

Διάστιχο: 1.5

Διάστιχο γραμμής: 2

Θέτει το διάστιχο σε 2 γραμμές.

Εικονίδιο διάστιχο: 2

Διάστιχο: 2

Αριστερή στοίχιση

Στοιχίζει την παράγραφο στο αριστερό περιθώριο σελίδας.

Εικονίδιο Στοίχιση αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Στοίχιση στο κέντρο

Κεντράρει τα περιεχόμενα της παραγράφου στην σελίδα.

Εικονίδιο Στο κέντρο

.

Δεξιά στοίχιση

Στοιχίζει την παράγραφο στο δεξιό περιθώριο σελίδας.

Εικονίδιο Στοίχιση δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει την παράγραφο στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια της σελίδας.

Εικονίδιο Πλήρης στοίχιση

Πλήρης στοίχιση

Εκθέτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και ανυψώνει το κείμενο πάνω από τη γραμμή βάσης.

Εικονίδιο Εκθέτης

Εκθέτης

Δείκτης

Μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και χαμηλώνει το κείμενο κάτω από τη γραμμή βάσης.

Εικονίδιο Δείκτης

Δείκτης

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Εικονίδιο Χαρακτήρας

Χαρακτήρας

Παράγραφος

Τροποποιεί τη μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως εσοχές και στοίχιση.

Εικονίδιο παραγράφου

Παράγραφος

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Η πρόσβαση σε αυτές τις εντολές είναι δυνατή μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Καθορίζει την οριζόντια διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο κατεύθυνσης κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Κατεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω

Καθορίζει την κατακόρυφη διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο κατεύθυνσης κειμένου από κάτω προς τα πάνω

Διεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!