Γραμμή ιδιοτήτων αντικειμένου σχεδίασης

Η γραμμή Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης που περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση και τη στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Εικονίδιο γραμμή

Γραμμή

Στυλ των άκρων γραμμής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σύμβολα βελών. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα που εμφανίζονται για να ορίσετε το στυλ για το τέλος της επιλεγμένης γραμμής.

Εικονίδιο άκρων γραμμής

Στυλ των άκρων γραμμής

Πρότυπο γραμμής

Επιλέξτε την τεχνοτροπία γραμμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εικονίδιο

Στυλ γραμμής

Πλάτος γραμμής

Επιλέξτε το πλάτος για τη γραμμή. Μπορείτε να προσαρτήσετε μια μονάδα μέτρησης. Μηδενικό πλάτος γραμμής έχει ως αποτέλεσμα μία γραμμή-τρίχα με πλάτος ενός εικονοστοιχείου στο μέσο εξόδου.

Εικονίδιο

Πλάτος γραμμής

Χρώμα γραμμής

Επιλέξτε χρώμα για τη γραμμή.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμμής

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Εικονίδιο περιοχής

Περιοχή

Χρώμα παρασκηνίου

Επιλέξτε τον τύπο γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Εικονίδιο

Στυλ περιοχής / Γέμισμα

Περιστροφή

Περιστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο

Περιστροφή

Αγκύρωση

Σας επιτρέπει να εναλάσσετε τις επιλογές αγκύρωσης.

Στη γραμμή Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης ή στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο αγκύρωσης

Άγκυρα

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο αποστολής πίσω

Μεταφορά πίσω

Στο προσκήνιο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο μπροστά από το κείμενο.

Εικονίδιο στο προσκήνιο

Σρο προσκήνιο

Στο φόντο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από το κείμενο.

Εικονίδιο στο παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο

Στοίχιση

Τροποποιεί την στοίχιση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο

Στοίχιση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!