Γραμμή μορφοποίησης

Η γραμμή Μορφοποίηση περιέχει βασικές εντολές για τη χειροκίνητη εφαρμογή μορφοποιήσεων στο έγγραφο.

Ορίζει εάν θα εμφανίζει ή θα κρύβει το παράθυρο Τεχνοτροπίες, από το οποίο μπορείτε να εκχωρήσετε και να οργανώσετε τις τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών

Τεχνοτροπίες

Όνομα γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το όνομα μιας γραμματοσειράς από τη λίστα ή να καταχωρήσετε κατευθείαν ένα όνομα γραμματοσειράς.

Μπορείτε να εισαγάγετε πολλές γραμματοσειρές, διαχωρισμένα με κόμμα. Το LibreOffice χρησιμοποιεί διαδοχικά την επόμενη ονομασμένη γραμματοσειρά, σε περίπτωση που η προηγούμενη δεν είναι διαθέσιμη.

Εικονίδιο

Όνομα γραμματοσειράς

Μέγεθος γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να διαλέξετε μεταξύ διαφορετικών μεγεθών γραμματοσειράς από τη λίστα, ή να εισάγετε το μέγεθος εσείς.

Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Εικονίδιο έντονων

Έντονα

Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Εικονίδιο πλάγιων

Πλάγια

Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Εικονίδιο υπογράμμισης

Υπογράμμιση

Χρώμα γραμματοσειράς

Πατήστε για να εφαρμόσετε το τρέχον χρώμα γραμματοσειράς στους επιλεγμένους χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε εδώ και μετά να σύρετε μία επιλογή για να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Χρώμα γραμματοσειράς.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμματοσειράς

Αριστερή στοίχιση

Στοιχίζει το περιεχόμενα του κελιού στα αριστερά.

Εικονίδιο στοίχισης αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Οριζόντια στοίχιση στο κέντρο

Θέτει οριζόντια και στο κέντρο τα περιεχόμενα του κελιού.

Εικονίδιο στο κέντρο

.

Δεξιά στοίχιση

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στα δεξιά.

Εικονίδιο στοίχισης δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στα αριστερά και στα δεξιά όρια του κελιού.

Εικονίδιο πλήρους στοίχισης

Πλήρης στοίχιση

Μορφή αριθμού: Νομισματική

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη νομισματική μορφή στα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών.

Εικονίδιο μορφής αριθμού νομίσματος

Μορφή αριθμού: Νομισματική

Μορφή αριθμού: Ποσοστό

Εφαρμόζει τη μορφή ποσοστού στα επιλεγμένα κελιά.

Εικονίδιο

Μορφή αριθμού: Ποσοστό

Μορφή αριθμού: Προεπιλογή

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη μορφή του αριθμού στα επιλεγμένα κελιά.

Εικονίδιο τυπικής μορφής

Μορφή αριθμού: Τυπική

Μορφή αριθμού: Προσθήκη δεκαδικού ψηφίου

Προσθέτει ένα δεκαδικό ψηφίο στους αριθμούς των επιλεγμένων κελιών.

Εικονίδιο προσθήκης δεκαδικής θέσης

Μορφή αριθμού: Προσθήκη δεκαδικού ψηφίου

Μορφή αριθμού: Διαγραφή δεκαδικού ψηφίου

Αφαιρεί το τελικό δεκαδικό ψηφίο από τους αριθμούς των επιλεγμένων κελιών.

Εικονίδιο διαγραφής δεκαδικής θέσης

Μορφή αριθμού: Διαγραφή δεκαδικού ψηφίου

Μείωση εσοχής

Κλικ στο εικονίδιο Μείωση εσοχής για να μειώσετε την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου κελιού και να το ορίσετε στην προηγούμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη.

Εικονίδιο

Μείωση εσοχής

Μείωση εσοχής

Πατήστε το εικονίδιο Αύξηση εσοχής για να αυξήσετε την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου κελιού και ορίστε το στην επόμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη.

Εικονίδιο

Αύξηση εσοχής

Περίγραμμα

Πατήστε στο εικονίδιο Περίγραμμα για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Περιγράμματα, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το περίγραμμα μίας περιοχής πίνακα ή ενός αντικειμένου.

Εικονίδιο περιγραμμάτων

Περιγράμματα

Χρώμα παρασκηνίου

Κλικ για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων όπου μπορείτε να πατήσετε σε χρώμα παρασκηνίου για μια παράγραφο. Το χρώμα εφαρμόζεται στο παρασκήνιο της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Εικονίδιο χρώματος παρασκηνίου

Χρώμα φόντου

Στοίχιση επάνω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα στο πάνω άκρο του κελιού.

Εικονίδιο

Στοίχιση πάνω

Κατακόρυφη στοίχιση στο κέντρο

Κεντράρει κατακόρυφα τα περιεχόμενα του κελιού.

Εικονίδιο

Στοίχιση κατακόρυφα κεντραρισμένα

Στοίχιση κάτω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα στο κάτω άκρο του κελιού.

Εικονίδιο

Στοίχιση κάτω

Μορφή αριθμού: Ημερομηνία

Εφαρμόζει τη μορφή ημερομηνίας στα επιλεγμένα κελιά.

Μορφή αριθμού: Εκθετικός

Εφαρμόζει τη εκθετική μορφή στα επιλεγμένα κελιά.

Πρόσθετα εικονίδια

Αν η υποστήριξη CTL είναι ενεργή, δυο επιπρόσθετα εικονίδια είναι ορατά.

Αριστερά προς δεξιά

Εικονίδιο από αριστερά προς τα δεξιά

Το κείμενο εισάγεται από αριστερά προς δεξιά.

Δεξιά προς αριστερά

Εικονίδιο από δεξιά προς τα αριστερά

Το κείμενο που μορφοποιήθηκε σε μια γλώσσα σύνθετης διάταξης κειμένου εισάγεται από δεξιά προς αριστερά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!