Γραμμές εργαλείων

Αυτό το υπομενού παραθέτει τις γραμμές εργαλείων που είναι διαθέσιμες σε υπολογιστικά φύλλα. Αυτή η επισκόπηση περιγράφει την προεπιλεγμένη διαμόρφωση της γραμμής εργαλείων για το LibreOffice.

Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .

Γραμμή μορφοποίησης

Η γραμμή Μορφοποίηση περιέχει βασικές εντολές για τη χειροκίνητη εφαρμογή μορφοποιήσεων στο έγγραφο.

Γραμμή εργαλείων

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή Εργαλεία για να έχετε πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές.

Γραμμή μαθηματικών τύπων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη γραμμή για να εισάγετε τύπους.

Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή Σχεδίαση περιέχει τα συχνά χρησιμοποιημένα εργαλεία επεξεργασίας. Πατήστε στο βέλος δίπλα σε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει τις πρόσθετες εντολές.

Γραμμή εύρεσης

Η γραμμή εργαλείων Εύρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη αναζήτηση στα περιεχόμενα των εγγράφων του LibreOffice.

Εργαλειοθήκη εικόνας

Η γραμμή Εικόνα εμφανίζεται όταν εισάγετε ή επιλέγετε μια εικόνα σε ένα φύλλο.

Γραμμή ιδιοτήτων αντικειμένου σχεδίασης

Η γραμμή Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης που περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση και τη στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Γραμμή μορφοποίησης κειμένου

Η γραμμή Μορφοποίηση κειμένου που εμφανίζεται όταν ο δρομέας είναι σε αντικείμενο κειμένου, όπως πλαίσιο κειμένου ή αντικείμενο σχεδίου, περιέχει εντολές μορφοποίησης και στοίχισης.

Γραμμή προεπισκόπησης εκτύπωσης

Η γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται όταν επιλέξετε Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή Κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ενεργό φύλλο.

Εισαγωγή

Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή , από όπου μπορείτε να προσθέσετε στο τρέχον φύλλο γραφικά αντικείμενα και ειδικούς χαρακτήρες.

Γραμμή εργαλείων ταξινόμησης

Η γραμμή Ταξινόμηση περιέχει εργαλεία που βοηθούν στον ασφαλή χειρισμό εγγράφων.

Η γραμμή εργαλείων Ταξινόμηση περιέχει πλαίσια καταλόγου που βοηθούν στην επιλογή της ασφάλειας του εγγράφου, σύμφωνα με τα επίπεδα πολιτικής κατηγορίας BAF και BAILS. Το LibreOffice θα προσθέσει προσαρμοσμένα πεδία στις ιδιότητες του εγγράφου (καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες , Προσαρμοσμένες) για να αποθηκεύσει την πολιτική ταξινόμησης ως μεταδεδομένα εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!