Φύλλο

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τροποποίηση και διαχείριση ενός φύλλου και των στοιχείων του.

Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει γραμμές πάνω από το ενεργό κελί.

Εισαγωγή στηλών

Εισάγει στήλες στα αριστερά ή δεξιά του ενεργού κελιού.

Εισαγωγή αλλαγής σελίδας

Αυτή η εντολή εισάγει χειροκίνητες αλλαγές γραμμών ή στηλών για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας εκτυπώνονται σωστά. Μπορείτε να εισάγετε μία οριζόντια αλλαγή σελίδας πάνω, ή μία κάθετη αλλαγή σελίδας στα αριστερά του ενεργού κελιού.

Διαγραφή κελιών

Διαγράφει τελείως τα επιλεγμένα κελιά, στήλες ή γραμμές. Τα κελιά κάτω ή στα δεξιά των διαγραφέντων κελιών θα γεμίσουν το κενό. Σημειώστε ότι η επιλεγμένη επιλογή διαγραφής αποθηκεύεται και επαναφορτώνεται όταν κληθεί ξανά ο διάλογος.

Διαγραφή αλλαγής σελίδας

Επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής σελίδας που θέλετε να διαγράψετε.

Γέμισμα

Συμπληρώνει αυτόματα τα κελιά με περιεχόμενο.

Διαγραφή περιεχομένων

Καθορίζει τα περιεχόμενα που θα διαγραφούν από το ενεργό κελί ή από μία επιλεγμένη περιοχή κελιών. Αν έχουν επιλεγεί διάφορα φύλλα, θα επηρεαστούν όλα τα επιλεγμένα φύλλα.

Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλου

Μετακινεί ή αντιγράφει ένα φύλλο σε μία νέα τοποθεσία στο έγγραφο ή σε ένα διαφορετικό έγγραφο.

Εμφάνιση φύλλου

Εμφανίζει φύλλα που είχαν αποκρυφτεί με την εντολή Απόκρυψη φύλλων.

Διαγραφή φύλλου

Διαγράφει το τρέχον φύλλο ύστερα από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Χρώμα καρτέλας φύλλου

Ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να δώσετε ένα χρώμα στην καρτέλα του φύλλου.

Συμβάντα φύλλου

Αναθέτει μακροεντολές σε γεγονότα προγράμματος. Η αντίστοιχη μακροεντολή εκτελείται αυτόματα κάθε φορά που συμβαίνει το επιλεγμένο γεγονός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!