Δεδομένα

Χρήση των εντολών μενού Δεδομένα για επεξεργασία των δεδομένων στο τρέχον φύλλο. Μπορείτε να ορίσετε περιοχές, να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε τα δεδομένα, να υπολογίσετε αποτελέσματα, να ορίσετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ένα συγκεντρωτικό πίνακα.

Ταξινόμηση

Ταξινομεί τις επιλεγμένες γραμμές σύμφωνα με τις συνθήκες που καθορίζετε. Το LibreOffice αναγνωρίζει αυτόματα και επιλέγει περιοχές βάσης δεδομένων.

Αύξουσα Ταξινόμηση

Τα πεδία κειμένου ταξινομούνται αλφαβητικά, ενώ τα αριθμητικά πεδία αριθμητικά.

Φθίνουσα Ταξινόμηση

Τα πεδία κειμένου ταξινομούνται αλφαβητικά, ενώ τα αριθμητικά κατά αριθμό.

Αυτόματο φίλτρο

Φιλτράρει αυτόματα την επιλεγμένη περιοχή κελιών, και δημιουργεί πλαίσια καταλόγου με μία γραμμή όπου μπορείτε να επιλέξετε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να εμφανίσετε.

Περισσότερα φίλτρα

Εμφανίζει εντολές για το φιλτράρισμα των δεδομένων σας.

Καθορισμός περιοχής

Καθορίζει μία περιοχή βάσης δεδομένων που βασίζεται στα επιλεγμένα κελιά στο φύλλο σας.

Επιλογή περιοχής

Επιλέγει μία περιοχή βάσης δεδομένων που καθορίσατε από την επιλογή Δεδομένα - Καθορισμός περιοχής.

Ανανέωση περιοχής

Ενημερώνει μια περιοχή δεδομένων που εισάχθηκε από μία εξωτερική βάση δεδομένων. Τα δεδομένα στο φύλλο ενημερώνονται για να ταιριάζουν στα δεδομένα της εξωτερικής βάσης δεδομένων.

Συγκεντρωτικός πίνακας

Ο συγκεντρωτικός πίνακας παρέχει μία σύνοψη μεγάλων ποσοτήτων από δεδομένα. Μπορείτε ύστερα να αναδιευθετήσετε τον συγκεντρωτικό πίνακα για να εμφανίσετε διαφορετικές περιλήψεις δεδομένων.

Υπολογισμός

Εντολές για τον υπολογισμό των κελιών τύπου.

Εγκυρότητα

Καθορίζει ποια δεδομένα είναι έγκυρα για ένα επιλεγμένο κελί ή μία περιοχή κελιών.

Μερικά αθροίσματα

Υπολογίζει τα μερικά αθροίσματα για τις στήλες που επιλέγετε. Το LibreOffice χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUM για να υπολογίζει αυτόματα το μερικό άθροισμα και τις μεγάλες συνολικές τιμές σε μια περιοχή με ετικέτες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές συναρτήσεις για να εκτελέσετε τον υπολογισμό. Το LibreOffice αναγνωρίζει αυτόματα μία καθορισμένη περιοχή βάσης δεδομένων όταν τοποθετείτε το δρομέα σε αυτή.

Φόρμα

Φόρμα εισαγωγής δεδομένων είναι εργαλείο για να κάνει την καταχώριση δεδομένων πίνακα εύκολη σε υπολογιστικά φύλλα. Με τη φόρμα καταχώρισης δεδομένων, μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε εγγραφές (ή γραμμές) δεδομένων και να αποφύγετε οριζόντια κύλιση όταν ο πίνακας έχει πολλές στήλες ή όταν κάποιες στήλες είναι πολύ πλατιές.

Ροές

Δημιουργία ζωντανών ροών δεδομένων για υπολογιστικά φύλλα.

Πηγή XML

Εισαγωγή δεδομένων XML σε υπολογιστικό φύλλο.

Πολλές πράξεις

Εφαρμόζει τον ίδιο τύπο σε διαφορετικά κελιά, αλλά με διαφορετικές τιμές παραμέτρων.

Κείμενο σε στήλες

Ανοίγει τον διάλογο κείμενο σε στήλες, όπου μπορείτε να εισάγετε ρυθμίσεις επέκτασης των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών σε πολλαπλά κελιά.

Ενοποίηση

Συνδυάζει δεδομένα από μία ή περισσότερες ανεξάρτητες περιοχές δεδομένων και υπολογίζει μία νέα περιοχή χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση που καθορίζετε.

Ομαδοποίηση και διάρθρωση

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία διάρθρωση των δεδομένων σας και των γραμμών ομάδων και στηλών μαζί έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε σύμπτυξη και επέκταση των ομάδων με ένα απλό πάτημα.

Στατιστική

Χρησιμοποιήστε τα στατιστικά δεδομένα στο Calc για να εκτελέσετε σύνθετη ανάλυση δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!