Εργαλεία

Το μενού Εργαλεία περιέχει εντολές ορθογραφικού ελέγχου, εντοπισμού αναφορών φύλλου, εύρεσης λαθών και καθορισμού σεναρίων.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε μακροεντολές για την όψη και αίσθηση των γραμμών εργαλείων, των μενού, του πληκτρολογίου και των προεπιλογών για τις εφαρμογές του LibreOffice.

Ορθογραφία

Ελέγχει την ορθογραφία χειροκίνητα.

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος

Το LibreOffice μπορεί να ελέγχει αυτόματα την ορθογραφία, ενώ πληκτρολογείτε και υπογραμμίζετε πιθανές ανορθόγραφες λέξεις με μια κόκκινη κυματιστή γραμμή.

Θησαυρός λέξεων

Χρησιμοποιήστε τον θησαυρό για να αναζητήσετε συνώνυμα ή σχετικούς όρους.

Γλώσσα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές συγκεκριμένες για κάθε γλώσσα.

Επιλογές αυτόματης διόρθωσης

Ρυθμίζει τις επιλογές για την αυτόματη αντικατάσταση κειμένου καθώς πληκτρολογείτε.

Απόκρυψη

Η απόκρυψη τμημάτων εγγράφων αποκλείει λέξεις ή τμήματα ενός εγγράφου για εξουσιοδοτημένη χρήση ή προβολή.

Αυτόματη απόκρυψη

Χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόκρυψη για να ορίσετε λέξεις και μοτίβα που επισημαίνονται αυτόματα για απόκρυψη.

ImageMap (Χάρτης εικόνας)

Σας επιτρέπει να επισυνάψετε URLs σε συγκεκριμένες περιοχές, γνωστές ως ενεργά σημεία, σε γραφικό ή σε ομάδα από γραφικά. Ένας χάρτης εικόνας είναι μια ομάδα από ένα ή περισσότερα ενεργά σημεία.

Αναζήτηση στόχου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να λύσετε μια εξίσωση με μία μεταβλητή.

Επίλυση

Ανοίγει τον διάλογο επίλυσης. Μία επίλυση σας επιτρέπει να λύσετε μαθηματικά προβλήματα με πολλές άγνωστες μεταβλητές και ένα σύνολο περιορισμών των μεταβλητών με μεθόδους αναζήτησης στόχου.

Ανίχνευση

Αυτή η εντολή ενεργοποιεί την Ανίχνευση υπολογιστικού φύλλου. Με την Ανίχνευση, μπορείτε να σκιαγραφήσετε τις εξαρτήσεις από το τρέχον κελί τύπου στα κελιά του υπολογιστικού φύλλου.

Σενάρια

Καθορίζει ένα σενάριο για την επιλεγμένη περιοχή του φύλλου.

Υπομενού Φόρμες

Περιέχει εντολές για ενεργοποίηση της λειτουργίας σχεδίασης φόρμας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οδηγών ελέγχου και εισαγωγή στοιχείων ελέγχου φόρμας στο έγγραφό σας.

Κοινή χρήση υπολογιστικού φύλλου

Η κοινή χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να ανοίγουν το ίδιο αρχείο για επεξεργασία ταυτόχρονα.

Προστασία εγγράφου

ΟΙ εντολές Προστασία φύλλου ή Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου αποτρέπει τις αλλαγές κελιών στα υπολογιστικά φύλλα ή σε φύλλα σε έγγραφα. Προαιρετικά, μπορείτε να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν ορισθεί κωδικός πρόσβασης, τότε η αφαίρεση της προστασίας είναι δυνατή μόνο εάν ο χρήστης εισάγει τον σωστό κωδικό.

Μακροεντολές

Σας επιτρέπει να γράψετε ή να οργανώσετε και να επεξεργαστείτε μακροεντολές.

Εργαλεία ανάπτυξης

Ελέγχει αντικείμενα σε έγγραφα του LibreOffice και εμφανίζει υποστηριζόμενες υπηρεσίες UNO, καθώς και διαθέσιμες μεθόδους, ιδιότητες και υλοποιημένες διεπαφές.

Διαχειριστής επεκτάσεων

Ο διαχειριστής επεκτάσεων προσθέτει, αφαιρεί, απενεργοποιεί, ενεργοποιεί και ενημερώνει την επεκτάσεις του LibreOffice.

Προσαρμογή

Προσαρμόζει μενού, μενού περιβάλλοντος, πλήκτρα συντομεύσεων, γραμμές εργαλείων και αναθέσεις μακροεντολών σε γεγονότα του LibreOffice.

Επιλογές

Η εντολή αυτή ανοίγει έναν διάλογο για προσαρμοσμένη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!