Μορφή

Το μενού Μορφή περιέχει εντολές μορφοποίησης επιλεγμένων κελιών, αντικειμένων και περιεχομένων κελιών στο έγγραφό σας.

Κείμενο

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές μορφοποίησης κειμένου.

Στοίχιση κειμένου

Ορίστε τις επιλογές στοίχισης για την τρέχουσα παράγραφο κειμένου στον περιέκτη της.

Μορφή αριθμών

Προεπιλεγμένες μορφές αριθμών.

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από την επιλογή.

Κελιά

Σας επιτρέπει να καθορίσετε μια ποικιλία επιλογών μορφοποίησης και να εφαρμόσετε ιδιότητες στα επιλεγμένα κελιά.

Γραμμή

Ορίζει το ύψος γραμμής και αποκρύπτει ή εμφανίζει τις επιλεγμένες γραμμές.

Στήλη

Καθορίζει το πλάτος στήλης και αποκρύπτει ή εμφανίζει τις επιλεγμένες στήλες.

Συγχώνευση και αποσυγχώνευση κελιών

Ανοίγει ένα υπομενού για συγχώνευση και αποσυγχώνευση κελιών.

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Παράγραφος

Τροποποιεί τη μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως εσοχές και στοίχιση.

Τεχνοτροπία σελίδας

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε πώς θα εμφανίζονται όλες οι σελίδες στο έγγραφό σας.

Περιοχές εκτύπωσης

Διαχειρίζεται τις περιοχές εκτύπωσης. Θα εκτυπωθούν μόνο τα κελιά αυτών των περιοχών.

Μορφοποίηση υπό όρους

Χρησιμοποιήστε Μορφοποίηση υπό όρους για να ορίσετε συνθήκες βάσει περιοχής που καθορίζουν ποια τεχνοτροπία κελιού θα εφαρμοστεί σε κάθε κελί σε μια δεδομένη περιοχή με βάση τα περιεχόμενά της.

Τεχνοτροπίες AutoFormat

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να εφαρμόσετε μια αυτόματη μορφοποίηση σε μια επιλεγμένη , , ή για να ορίσετε τις δικές σας Αυτόματες Μορφές.

Γραμμή σπίθας (Sparkline)

Ανοίγει ένα μενού για τη μορφοποίηση των γραμμών σπίθας (sparklines).

Εικόνα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές για χειρισμό εικόνων.

Γράφημα - Εξαγωγή ως εικόνα

Εξάγει απευθείας το γράφημα ως εικόνα. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου εικόνας στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση.

Πλαίσιο κειμένου και σχήμα

Ανοίγει ένα υπομενού για επεξεργασία των ιδιοτήτων του επιλεγμένου πλαισίου κειμένου ή σχήματος.

Όνομα

Αναθέτει ένα όνομα στο επιλεγμένο αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί γρήγορα από την Περιήγηση.

Εναλλακτικό κείμενο

Εκχωρεί ένα κείμενο και ένα εναλλακτικό κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αυτά τα κείμενα είναι διαθέσιμα ως εναλλακτικές ετικέτες στο έγγραφό σας για χρήση από εργαλεία προσβασιμότητας. Διατίθενται επίσης ως ετικέτες για εικόνες κατά την εξαγωγή του εγγράφου.

Αγκύρωση

Εμφανίζει επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Τακτοποίηση

Αλλάζει τη σειρά στοίβαξης των επιλεγμένων αντικειμένων.

Στοίχιση αντικειμένων

Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα όσον αφορά το ένα προς το άλλο.

Στοίχιση κειμένου

Ορίστε τις επιλογές στοίχισης για την τρέχουσα παράγραφο κειμένου στον περιέκτη της.

Αναστροφή

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα.

Ομάδα

Οι ομαδοποιήσεις διατηρούν μαζί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν ή να μορφοποιηθούν σαν ένα αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!