Μορφή

Το μενού Μορφή περιέχει εντολές μορφοποίησης επιλεγμένων κελιών, αντικειμένων και περιεχομένων κελιών στο έγγραφό σας.

Κείμενο

Ανοίγει υπομενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές μορφοποίησης κειμένου.

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από την επιλογή.

Κελιά

Σας επιτρέπει να καθορίσετε μια ποικιλία επιλογών μορφοποίησης και να εφαρμόσετε ιδιότητες στα επιλεγμένα κελιά.

Γραμμή

Ορίζει το ύψος γραμμής και αποκρύπτει ή εμφανίζει τις επιλεγμένες γραμμές.

Στήλη

Καθορίζει το πλάτος στήλης και αποκρύπτει ή εμφανίζει τις επιλεγμένες στήλες.

Φύλλο

Καθορίζει το όνομα του φύλλου και αποκρύπτει ή εμφανίζει τα επιλεγμένα φύλλα.

Συγχώνευση και κατάργηση συγχώνευσης κελιών

Μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να τα συγχωνεύσετε σε ένα κελί. Αντιστρόφως, μπορείτε να πάρετε ένα προηγουμένως συγχωνευμένο κελί και να το διαιρέσετε ξανά σε μεμονωμένα κελιά.

Τεχνοτροπία σελίδας

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε πώς θα εμφανίζονται όλες οι σελίδες στο έγγραφό σας.

Περιοχές εκτύπωσης

Διαχειρίζεται τις περιοχές εκτύπωσης. Θα εκτυπωθούν μόνο τα κελιά αυτών των περιοχών.

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Παράγραφος

Τροποποιεί την μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως τις εσοχές και την στοίχιση.

Αυτόματη μορφοποίηση

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να εφαρμόσετε μία αυτόματη μορφοποίηση στην επιλεγμένη περιοχή του φύλλου ή για να ορίσετε τις δικές σας αυτόματες μορφοποιήσεις.

Μορφοποίηση υπό όρους

Επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους για να ορίσετε τις τεχνοτροπίες μορφής ανάλογα με συγκεκριμένες συνθήκες.

Αγκύρωση

Ορίζει τις επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Στοίχιση αντικειμένων

Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα όσον αφορά το ένα προς το άλλο.

Στοίχιση (Αντικείμενα κειμένου)

Ορίστε τις επιλογές στοίχισης για την τρέχουσα επιλογή.

Τακτοποίηση

Αλλάζει τη σειρά στοίβαξης των επιλεγμένων αντικειμένων.

Αναστροφή

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα.

Ομάδα

Οι ομαδοποιήσεις διατηρούν μαζί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν ή να μορφοποιηθούν σαν ένα αντικείμενο.

Γραφικό

Ανοίγει ένα δευτερεύον μενού για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Στοιχείο ελέγχου

Ανοίγει διάλογο επεξεργασίας των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Φόρμα

Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να καθορίσετε, μεταξύ άλλων, την προέλευση δεδομένων και τα γεγονότα για ολόκληρη τη φόρμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!