Εισαγωγή

Το μενού Εισαγωγή περιέχει εντολές εισαγωγής νέων στοιχείων, όπως εικόνων, πλαισίων κειμένου, αντικειμένου, μέσων, ονομάτων κελιών και πολλά άλλα στο τρέχον φύλλο.

Εικόνα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Διάγραμμα

Εισάγει ένα διάγραμμα.

Γραμμές σπίθας (Sparklines)

Οι γραμμές σπίθας (Sparklines) είναι μικρά γραφήματα δεδομένων που εμφανίζονται μέσα σε ένα κελί.

Συγκεντρωτικός πίνακας - Επιλογή προέλευσης

Ανοίξτε ένα διάλογο όπου μπορείτε να επιλέξετε την πηγή για το συγκεντρωτικό πίνακα και έπειτα δημιουργήστε τον πίνακά σας.

Πολυμέσα

Αυτό το υπομενού εμφανίζει διάφορες πηγές από τις οποίες μπορεί να εισαχθεί εικόνα, ήχος ή βίντεο.

Αντικείμενο OLE

Εισάγει ένα ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο αντικείμενο στο έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένων τύπων, κωδικών QR και αντικειμένων OLE.

Σχήμα

Αυτό το υπομενού περιέχει κοινά σχήματα όπως, γραμμή, κύκλος, τρίγωνο και τετράγωνο, ή ένα σχήμα συμβόλου όπως χαμογελαστό πρόσωπο, καρδιά και άνθος που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο.

Συνάρτηση

Ανοίγει τον Οδηγό συνάρτησης, που σας βοηθά να δημιουργήσετε τύπους διαδραστικά.

Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις

Σας επιτρέπει να ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες του εγγράφου σας υπολογιστικού φύλλου. Όταν ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε έγγραφα υπολογιστικών φύλλων και να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Πλαίσιο κειμένου

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε οπουδήποτε στο έγγραφο και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Περιστρέψτε το πλαίσιο κειμένου για να περιστραφεί το κείμενο.

Σχόλιο

Εισάγει σχόλιο γύρω από επιλεγμένο κείμενο, διαφάνεια παρουσίασης, σελίδα σχεδίασης ή στην τρέχουσα θέση δρομέα υπολογιστικού φύλλου.

Αιωρούμενο πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

FontWork

Ανοίγει τον διάλογο Fontwork από τον οποίον μπορείτε να εισάγεται κείμενο με τεχνοτροπία που δεν είναι δυνατό μέσω της τυπικής μορφοποίησης γραμματοσειράς στο έγγραφό σας.

Yπερσύνδεσμος

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους.

Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Σημάδι μορφοποίησης

Ανοίγει ένα υπομενού για να εισάγει ειδικά σημάδια μορφοποίησης όπως διάστημα χωρίς διακοπή, ήπιο ενωτικό και προαιρετική αλλαγή.

Ημερομηνία

Εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία στο κελί.

Ώρα

Εισάγει τον τρέχοντα χρόνο στο κελί.

Πεδίο

Ανοίγει υπομενού επιλογής ημερομηνίας, ονόματος φύλλου, ή τίτλου εγγράφου στο κελί.

Κεφαλίδες & υποσέλιδα

Σας επιτρέπει να καθορίσετε και να μορφοποιήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα

Στοιχείο ελέγχου φόρμας

Αυτό το υπομενού περιέχει στοιχεία ελέγχου φόρμας όπως πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής και πλαίσιο καταλόγου που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο.

Γραμμή υπογραφής

Εισάγει πλαίσιο γραφικού που αντιπροσωπεύει γραμμή υπογραφής του εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!