Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τον έλεγχο της εμφάνισης του εγγράφου στην οθόνη, την αλλαγή της διεπαφής χρήστη και την πρόσβαση στα πλαίσια της πλευρικής γραμμής.

Κανονική προβολή

Εμφανίζει την κανονική προβολή διάταξης του φύλλου.

Αλλαγή σελίδας

Εμφανίστε τις αλλαγές σελίδας και τις περιοχές εκτύπωσης στο φύλλο.

Διεπαφή χρήστη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε την προτιμώμενη διεπαφή χρήστη για να σας επιτρέψει να επιλέξετε τη διάταξη διεπαφής χρήστη για το LibreOffice.

Εργαλειοθήκες

Ανοίγει ένα υπομενού για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τις γραμμές εργαλείων. Μια γραμμή εργαλείων περιέχει εικονίδια και επιλογές που σας επιτρέπουν να έχετε άμεση πρόσβαση στις εντολές του LibreOffice.

Γραμμή τύπων

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τη γραμμή τύπων, που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και την επεξεργασία τύπων. Η γραμμή τύπων είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για την εργασία σε υπολογιστικά φύλλα.

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Κατάσταση στο κάτω άκρο του παραθύρου.

Προβολή κεφαλίδων

Εμφανίζει τις επικεφαλίδες στηλών και γραμμών.

Προβολή γραμμών πλέγματος

Εναλλαγή της ορατότητας των γραμμών πλέγματος για το τρέχον φύλλο.

Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές

Εναλλάξτε την ορατότητα των σημείων πλέγματος και των γραμμών των οδηγών για να βοηθήσετε την κίνηση του αντικειμένου και την ακριβή θέση στην τρέχουσα σελίδα.

Επισήμανση τιμής

Εμφανίζει τα περιεχόμενα κελιού σε διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με τον τύπο.

Ένδειξη κρυφής σειράς/στήλης

Εναλλάσσει την εμφάνιση των σημαδιών υποδιαίρεσης όπου είναι κρυμμένες οι στήλες ή οι σειρές.

Εμφάνιση τύπου

Εμφανίζει την έκφραση του τύπου κελιού αντί για το υπολογισμένο αποτέλεσμα.

Εμφάνιση ή απόκρυψη των σχολίων και των απαντήσεων σε αυτά ενός εγγράφου.

Διαίρεση παραθύρου

Διαιρεί το τρέχον παράθυρο στην άνω αριστερή γωνία του ενεργού κελιού.

Πάγωμα γραμμών και στηλών

Διαιρεί το φύλλο στην πάνω αριστερή γωνία του ενεργού κελιού και η περιοχή πάνω αριστερά δεν δέχεται πλέον κύλιση.

Πάγωμα κελιών

Παγώνει την πρώτη στήλη ή την πρώτη γραμμή του τρέχοντος υπολογιστικού φύλλου.

Πλευρική στήλη

Η πλευρική στήλη είναι ένα κατακόρυφο γραφικό περιβάλλον χρήστη που παρέχει κυρίως ιδιότητες συμφραζομένων, διαχείριση τεχνοτροπιών, πλοήγηση εγγράφων, συλλογή πολυμέσων και περισσότερες δυνατότητες.

Τεχνοτροπίες

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο τεχνοτροπίες της πλευρικής στήλης για να αποδώσετε τεχνοτροπίες σε κελιά και σελίδες. Μπορείτε να εφαρμόσετε, να ενημερώσετε και να τροποποιήσετε τις υπάρχουσες τεχνοτροπίες ή να δημιουργήσετε νέες τεχνοτροπίες.

Συλλογή

Ανοίγει την προσάρτηση Συλλογή της πλευρικής γραμμής, όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Περιηγητής

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον Πλοηγητή (Navigator). Ο Navigator είναι ένα προσαρτήσιμο παράθυρο.

Κατάλογος συναρτήσεων

Ανοίγει το παράθυρο καταλόγου συναρτήσεων στην πλευρική στήλη, που εμφανίζει όλες τις συναρτήσεις που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφό σας.

Προελεύσεις δεδομένων

Εμφανίζει τις βάσεις δεδομένων που είναι καταχωρισμένες στο LibreOffice και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα περιεχόμενα των βάσεων δεδομένων.

Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εστίαση

Ανοίγει ένα υπομενού με πολλούς συντελεστές εστίασης και εντολές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!