Μενού

Οι ακόλουθες εντολές μενού είναι διαθέσιμες για τα υπολογιστικά φύλλα.

Εικονίδιο σημείωσης

Το παράθυρο που περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές μενού. Παρόμοια, πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο στο έγγραφο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα μενού εξαρτώνται από το περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες εντολές μενού είναι εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία που πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε κείμενο, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι εντολές μενού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία κειμένου. Εάν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει γραφικά σε ένα έγγραφο, θα εμφανιστούν όλες οι εντολές μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γραφικών.


Αρχείο

Αυτές οι εντολές εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο, δημιουργούν ένα έγγραφο, ανοίγουν ένα υφιστάμενο έγγραφο ή κλείνουν την εφαρμογή.

Επεξεργασία

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τον έλεγχο της εμφάνισης του εγγράφου στην οθόνη, την αλλαγή της διεπαφής χρήστη και την πρόσβαση στα πλαίσια της πλευρικής γραμμής.

Εισαγωγή

Το μενού Εισαγωγή περιέχει εντολές εισαγωγής νέων στοιχείων, όπως εικόνων, πλαισίων κειμένου, αντικειμένου, μέσων, ονομάτων κελιών και πολλά άλλα στο τρέχον φύλλο.

Μορφή

Το μενού Μορφή περιέχει εντολές μορφοποίησης επιλεγμένων κελιών, αντικειμένων και περιεχομένων κελιών στο έγγραφό σας.

Τεχνοτροπίες

Φύλλο

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τροποποίηση και διαχείριση ενός φύλλου και των στοιχείων του.

Δεδομένα

Χρήση των εντολών μενού Δεδομένα για επεξεργασία των δεδομένων στο τρέχον φύλλο. Μπορείτε να ορίσετε περιοχές, να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε τα δεδομένα, να υπολογίσετε αποτελέσματα, να ορίσετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ένα συγκεντρωτικό πίνακα.

Εργαλεία

Παράθυρο

Περιέχει εντολές για τη διαχείριση και εμφάνιση των παραθύρων του εγγράφου.

Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!