Έτη 19xx/20xx

Συχνά το έτος στις λεπτομέρειες ημερομηνίας εμφανίζεται με δύο ψηφία. Εσωτερικά, η διαχείριση του έτους γίνεται από το LibreOffice με τέσσερα ψηφία, ώστε όταν υπολογίζεται η διαφορά από την ημερομηνία 1/1/99 έως την ημερομηνία 1/1/01, το αποτέλεσμα να είναι το σωστό, δηλαδή δύο έτη.

Αυτό σημαίνει ότι αν εισαγάγετε μια ημερομηνία 1/1/30 ή μεταγενέστερη, εσωτερικά θα αντιμετωπιστεί ως 1/1/1930 ή μεταγενέστερη. Όλα τα προηγούμενα διψήφια έτη αντιστοιχούν στον 20xx αιώνα. Έτσι, για παράδειγμα, η ημερομηνία 1/1/20 μετατρέπεται σε 1/1/2020.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!