Ονομασία κελιών

Επιτρεπόμενα ονόματα

Τα ονόματα στο Calc μπορούν να περιέχουν γράμματα, αριθμητικούς χαρακτήρες και τον χαρακτήρα υπογράμμισης. Τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα ή έναν υπογραμμισμένο χαρακτήρα.

Επιτρεπόμενοι ειδικοί χαρακτήρες:

Τα ονόματα δεν πρέπει να είναι ίδια με τις αναφορές των κελιών. Για παράδειγμα, το όνομα Α1 είναι άκυρο επειδή το Α1 είναι μια αναφορά κελιού στο πάνω αριστερό κελί.

Τα ονόματα δεν πρέπει να ξεκινούν με τα γράμματα C ή R ακολουθούμενα από αριθμό· επίσης δεν επιτρέπονται μοναδικοί χαρακτήρες C και R ως ονόματα. Δείτε τη συνάρτηση ADDRESS για περισσότερες πληροφορίες.

Τα ονόματα για τις περιοχές κελιών δεν πρέπει να περιλαμβάνουν κενά. Επιτρέπονται κενά μέσα στα ονόματα για φύλλα και έγγραφα.

Ονομασία κελιών και τύπων

Ένας εύχρηστος τρόπος για να κάνετε πιο ευανάγνωστες τις παραπομπές σε κελιά και περιοχές κελιών που εισαγάγετε σε τύπους, είναι να ονομάζετε τις περιοχές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ονομάσετε την περιοχή A1:B2 Αρχή. Στη συνέχεια, μπορείτε να γράψετε ένα τύπο όπως τον "=SUM(Αρχή)". Ακόμα και μετά την εισαγωγή ή την διαγραφή γραμμών και στηλών, το LibreOffice συνεχίζει να αντιστοιχεί σωστά τις περιοχές που αναγνωρίζονται με κάποιο όνομα. Τα ονόματα περιοχών δεν θα πρέπει να περιέχουν καθόλου διαστήματα.

Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο να διαβάσετε έναν τύπο για το φόρο προστιθέμενης αξία αν έχετε γράψει "= Ποσό * Ποσοστό_φόρου" αντί για "= A5 * B12". Σε αυτή την περίπτωση, θα ονομάσετε το κελί A5 "Ποσό" και το κελί B12 "Ποσοστό_φόρου."

Χρησιμοποιήστε τον διάλογο Καθορισμός ονομάτων για να καθορίσετε ονόματα για τύπους ή τμήματα τύπων που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Για να ορίσετε ονόματα περιοχών,

  1. Επιλέξτε κάποιο κελί ή περιοχή κελιών και έπειτα επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις - Καθορισμός. Θα εμφανιστεί ο διάλογος Ορισμός ονομάτων

  2. Πληκτρολογήστε το όνομα της επιλεγμένης περιοχής στο πεδίο Όνομα. Πατήστε Προσθήκη. Στον κατάλογο εμφανίζεται το όνομα που ορίσατε. Πατήστε Εντάξει για να κλείσει ο διάλογος.

Μπορείτε επίσης να ονομάσετε άλλες περιοχές κελιών σε αυτόν τον διάλογο εισάγοντας το όνομα στο πεδίο και ύστερα επιλέγοντας τα αντίστοιχα κελιά.

Αν τώρα ξεκινήσετε να εισαγάγετε το όνομα αυτό σε κάποιον τύπο, αφού πληκτρολογήσετε μερικούς αρχικούς χαρακτήρες, θα εμφανιστεί ολόκληρο το όνομα ως συμβουλή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!