Εγκυρότητα των περιεχομένων των κελιών

Για κάθε κελί, μπορείτε να καθορίσετε καταχωρίσεις που να είναι έγκυρες. Άκυρες καταχωρίσεις σε ένα κελί θα απορρίπτονται.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Ο κανόνας εγκυρότητας ενεργοποιείται όταν γίνεται εισαγωγή νέων τιμών. Αν έχει γίνει ήδη εισαγωγή μιας άκυρης τιμής στο κελί, ή αν κάνετε εισαγωγή μιας τιμής στο κελί με μεταφορά και απόθεση ή με αντιγραφή και επικόλληση, ο κανόνας εγκυρότητας δεν θα εκτελεσθεί.


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να επιλέξετε Εργαλεία - Ανιχνευτής οποιαδήποτε στιγμή και να επιλέξετε την εντολή Σήμανση άκυρων δεδομένων ώστε να εμφανίζει ποια κελιά περιέχουν άκυρες τιμές.


Χρήση εγκυρότητας περιεχομένων κελιών

  1. Επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να καθορίσετε ένα νέο κανόνα εγκυρότητας.

  2. Επιλέξτε Δεδομένα - Εγκυρότητα.

  3. Στη σελίδα καρτέλας Κριτήρια, εισαγάγετε τις συνθήκες για τις νέες τιμές που θα εισάγονται στα κελιά.

  4. Στο πλαίσιο Να επιτρέπεται, επιλέξτε μια επιλογή.

  5. Αν επιλέξετε "Όλοι οι αριθμοί", δεν επιτρέπονται τιμές όπως "12.5". Η επιλογή "Ημερομηνία" επιτρέπει πληροφορίες ημερομηνιών σε τοπική μορφή ημερομηνίας και σε μορφή ημερομηνίας σειράς. Ομοίως, η συνθήκη "Ώρα" επιτρέπει τιμές ώρας της μορφής "12:00" ή αριθμούς σειράς ώρας. Η συνθήκη "Μήκος κειμένου" προϋποθέτει ότι τα κελιά επιτρέπεται να περιέχουν μόνο κείμενο.

    Επιλέξτε "Κατάλογος" για να εισάγετε έναν κατάλογο με έγκυρες εισόδους.

  6. Επιλέξτε την επόμενη συνθήκη κάτω από τα Δεδομένα. Σύμφωνα με τι επιλέγετε, θα μπορείτε να επιλέγετε και πρόσθετες επιλογές.

Αφού καθορίσετε τις συνθήκες για την εγκυρότητα των κελιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες δύο σελίδες καρτελών για να δημιουργήσετε πλαίσια μηνυμάτων:

Για να εμφανίσετε το μήνυμα σφάλματος, επιλέξτε Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος όταν εισέρχονται άκυρες τιμές.

Εικονίδιο σημείωσης

Αφού αλλάξετε την ενέργεια για ένα κελί στην σελίδα καρτέλας Ειδοποίηση σφάλματος και αφού κλείσετε τον διάλογο με Εντάξει, θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα ένα άλλο κελί για να ενεργοποιηθεί η αλλαγή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!