Συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη

Στο LibreOffice Calc μπορείτε να εφαρμόσετε συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη με τους εξής τρόπους:

Ορισμός συναρτήσεων με την βοήθεια της LibreOffice Basic

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Επεξεργασία μακροεντολών.

 2. Θα δείτε τώρα το βασικό IDE.

 3. Στο παράθυρο καταλόγου αντικειμένων, διπλοπατήστε το επιθυμητό άρθρωμα για να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή σας.

 4. Εισάγετε τον κωδικό της συνάρτησης. Σε αυτό το παράδειγμα, ορίσαμε μια συνάρτηση VOL(a; b; c) που υπολογίζει τον όγκο ορθογωνίου στερεού με μεγέθη πλευρών a, b και c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Αντιγραφή συναρτήσεων οριζόμενων από το χρήστη σε έγγραφο

Στο στάδιο 2 της ενότητας "Συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη στο LibreOffice Basic", στον διάλογο Μακροεντολές πατήστε Επεξεργασία . Ως προεπιλογή, στο πεδίο Μακροεντολή από επιλέγεται η λειτουργική μονάδα Οι μακροεντολές μου - Standard - Module1. Η βιβλιοθήκη Τυπικό βρίσκεται τοπικά στον κατάλογο χρήστη.

Αν θέλετε να αντιγράψετε την οριζόμενη από το χρήστη συνάρτηση σε ένα έγγραφο του Calc, κάντε τα ακόλουθα:

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic.

 2. Στο πεδίο Μακροεντολή από επιλέξτε Οι μακροεντολές μου - Standard - Module1και πατήστε Επεξεργασία.

 3. Στο IDE της Basic επιλέξτε την προέλευση της οριζόμενης από το χρήστη συνάρτησης και αντιγράψτε την στο πρόχειρο.

 4. Κλείστε το IDE της Basic.

 5. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic .

 6. Στο πεδίο Μακροεντολή από επιλέξτε (Όνομα εγγράφου calc) - Standard - Module1. Πατήστε Επεξεργασία.

 7. Επικολλήστε τα περιεχόμενα του προχείρου στο IDE της Basic του εγγράφου.

Εφαρμογή συνάρτησης οριζόμενης από το χρήστη στο LibreOffice Calc

Όταν έχετε ορίσει τη συνάρτηση VOL(a; b; c) στο Basic-IDE, μπορείτε να εφαρμόσετε τον ίδιο τρόπο με τις ενσωματωμένες συναρτήσεις του LibreOffice Calc.

 1. Ανοίξτε ένα έγγραφο Calc και εισάγετε αριθμούς για τις παραμέτρους συνάρτησης a, b και c στα κελιά A1, B1 και C1.

 2. Τοποθετήστε το δρομέα στο κελί D1 και εισαγάγετε τον ακόλουθο τύπο:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Η συνάρτηση υπολογίζεται και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο κελί D1.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!