Εγγραφή κειμένου πολλαπλών γραμμών

Πατώντας τα πλήκτρα +Enter εισάγεται μια χειροκίνητη αλλαγή γραμμής. Αυτή η συντόμευση δουλεύει άμεσα στο κελί ή στη γραμμή εισόδου. Η γραμμή εισόδου μπορεί να επεκταθεί σε πολλαπλή γραμμή με το πλήκτρο κάτω βέλους στα δεξιά.

Αν η διακοπή του κειμένου θα πρέπει να γίνεται αυτόματα στο δεξιό περίγραμμα του κελιού, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Επιλέξτε όλα τα κελιά στα οποία το κείμενο θα πρέπει να διακόπτεται στο δεξιό περιθώριο.

  2. Στο Μορφή - Κελιά - Στοίχιση, σημειώστε την επιλογή Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου και πατήστε Εντάξει.

note

Για αυτόματη αναδίπλωση σε αρχεία XLS, οι εν λόγω γραμμές πρέπει να οριστούν στο βέλτιστο ύψος.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!