Περιστροφή κειμένου

  1. Επιλέξτε τα κελιά των οποίων το κείμενο θέλετε να περιστραφεί.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κελιά... Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιού.

  3. Πατήστε στην καρτέλα >Στοίχιση.

  4. Στην περιοχή Προσανατολισμός κειμένου επιλέξτε με το ποντίκι στον τροχό προεπισκόπησης την κατεύθυνση προς την οποία θα περιστραφεί το κείμενο. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!