Μορφοποίηση αριθμών ως κείμενο

Στο LibreOffice Calc μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς σε μορφή κειμένου. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός κελιού ή περιοχής κελιών και επιλέξτε την κατηγορία Μορφοποίηση κελιών - Αριθμοί , και κατόπιν από τον κατάλογο Κατηγορία επιλέξτε "Κείμενο". Όποιον αριθμό κι αν εισάγετε σε αυτό το κελί ή σε αυτήν την μορφοποιημένη περιοχή κελιών θα ερμηνευτεί ως κείμενο. Η εμφάνιση αυτών των "αριθμών" έχει στοιχιστεί προς τα αριστερά όπως το κανονικό κείμενο.

Αν έχετε εισαγάγει ήδη κανονικούς αριθμούς στα κελιά και στην συνέχεια αλλάξατε τη μορφή των κελιών σε "Κείμενο", οι αριθμοί θα παραμείνουν κανονικοί αριθμοί. Δεν θα μετατραπούν σε κείμενο. Μόνο οι αριθμοί οι οποίοι θα εισαχθούν ή θα επεξεργαστούν αργότερα θα μετατραπούν σε αριθμούς τέτοιας μορφής.

Αν επιλέξετε να εισαγάγετε έναν αριθμό απευθείας ως κείμενο, τοποθετήστε μπροστά μια απόστροφο ('). Για παράδειγμα, για τα έτη στις επικεφαλίδες στηλών '1999, '2000 και '2001. Η απόστροφος δεν είναι ορατή στο κελί, επισημαίνει μόνο το γεγονός ότι η καταχώριση αναγνωρίζεται ως κείμενο. Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν εισαγάγετε ένα αριθμό τηλεφώνου ή ταχυδρομικό κώδικα που αρχίζει με μηδέν (0), επειδή ένα μηδενικό (0) στην αρχή της ακολουθίας ψηφίων καταργείται στις κανονικές μορφές αριθμών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!